Arbeten

© Copyright 2007 - 2019 / Anders Clausson

Frågor:

Arbeten av Sigurd Lewerentz: 1911 Arbetarbostäder i Karlshäll och Luleå 1912 Båthus vid Djurgårdsbrunnsviken 1912 Gustav M Ericssons villa, Lidingö Brevik 1912 Kobergs gården, Näsby Finspång, affärs- och bostadshus 1912 Gruvarbetarbostäder vid Nyvång 1912 Utredning om egnahemsbostäder, Hälsingborg 1912 Möbler för NK, belysningsarmaturer för Böhlmarks 1913 Sommarstugor vid Kummelnäs, förstörda, 1913 Restaurering Bro kyrka 1913 Ånhammar corps de logis, ombyggnad 1913 Ryttmästare Axel Wallenbergs bostad, om- och tillbyggnad 1914 Villa Rahmén, numera villa Gorton, Hälsingborg 1914 Villa Ahxner, Djursholms Ösby 1914 Villa Solsidan, Saltsjöbaden 1914 Sommarrestaurang i Pålsjöskogen, Hälsingborg, delvis riven 1914–1915 Ingenjörsbostad vid Forsbacka bruk 1914–1922 Kyrka, kapell och begravningsplats vid Forsbacka bruk, med Stubelius till 1916, kyrkan ej utförd 1916 Forsbacka kapell 1915 Förslag till ny arbetare koloni vid Forsbacka bruk, ej utfört 1915 Corps de logis vid Högbo, Sandviken, om- och tillbyggnad 1916 Förslag till stadsplan för Eneborgsområdet (delvis utfört) och Pålsjöområdet (ej utfört), Helsingborg 1916 Kapell och begravningsplats i Valdemarsvik 1916; m.fl. ej utförda projekt. 1915–1959 Skogskyrkogården, Stockholm, 1:a pris i tävling tillsammans med Gunnar Asplund, bearbetat förslag för utförande 1917, entré, obelisk, vänthall, terrass (delvis utfört) 1919-1932, planer, vägsystem, gravkvarter (delvis utfört) 1920-1923, ekonomibyggnader och salustånd 1920-1926, Sju brunnars väg 1920-1932, brunnar 1921, bänkar 1923, Uppståndelsekapellet 1921-1925, ekonomibyggnader vid kapell 1952-1959. 1916–1969 Östra kyrkogården Malmö, 1:a pris i tävling, börjar utföras 1919, vänthall 1921-1923, ceremoniplats 1922-1923, bostad för kusk 1923, Ekonomibyggnader 1923-1924, kapell och likbod 1925-1927, bevattningsbrunnar 1926-1928, krematorium 1930-1935, urngravar 1932, kapellbyggnader (S:t Knut och S:ta Gertrud) 1935-1943, Hoppets kapell 1955-1958, blomsterkiosk samt tillbyggnader till krematoriet 1969. 1916–1923 Begravningsplats, kapell, entrébyggnad och ekonomibyggnader i Rud, Karlstad. 1916–1918 Arbetarbostäder för Marmaverken, Söderhamn, genomfört, nu delvis rivna. 1917 Verkstäder och tillbyggnad till ångkraftsbyggnad, Marma-Långrörs sågverk, Söderhamn 1918 Gravkvarter, Eskilstuna begravningsplats. 1919–1933 Fabriksbyggnad och bostadshus för Göteborgs tapetfabrik, Undersås, Göteborg 1919–1920, (nu rivet?), magasin 1933. 1919–1923 Stora Tuna kyrkogård, utvidgning av norra delen, och kapell. 1919–1924 Begravningsplats, kapell och klockbärare i Kvarnsveden, Stora Tuna församling, tillbyggt med krematorium av annan arkitekt. 1920 Vardags- och musikrum för Föreningen Verkstadens utställning på Liljevalchs, Stockholm. 1923 Göteborgsutställningen: Föreningen Verkstadens utställningsbyggnader tillsammans med M Wernstedt (nu rivna), Eldbegängelseföreningens paviljong (nu riven), kontorsmöbler för Nya AB Åtvidabergs industrier tillsammans med O Almqvist. 1926 Teater- och konserthus i Malmö, förslag. 1928 Fabriksbyggnad för AB Ljusnan, Marmaverken, Söderhamn. 1929–1957 Skoghallsverken, Skoghall: pappersbruk fasader 1929, sulfat- och snickerifabrik fasader 1944, ombyggnad fönsterpartier och tillbyggnad sortersal 1949-1952, sodahusaggregat III fasader 1955, ångpannehus fasader 1957. 1929–1931 Svenska AB Philips kontors-, fabriks- och magasinsbyggnader, Gävlegatan 16-18, Stockholm, rivet. 1930 Stockholmsutställningen: Lägenhet (nr 2), villa (egnahem 47), konditori Gröna Udden, affischer, trycksaker, centralmastens ljusreklam, montrar för AB Byggnadsvaror, Kullgrens Enka, PUB, NK, Finpappersfabriken, båtar för Djurgårdsbrunnskanalen, busskarosser mm. 1930 Egen plymbåt, Eva, nu förlist. 1930–1932 Begravningsplats och kapell i Enköping. 1930–1932 Riksförsäkringsanstalten, Adolf Fredriks kyrkogata 8, Stockholm . 1931–1932 Filips konditori, Regeringsgatan 27-29, Stockholm, fasad och inredning, delvis utfört, nu rivet. 1933 Kontor och lager för Bröderna Edstrand AB, Hammarby industriområde, Stockholm. 1933–1954 Stockholms tunnelbana: Entrépartier Slussen, Medborgarplatsen, Skanstull 1933, grindar och biljett kiosker 1949, kiosker, dörrar, glaspartier mm 1952–1954 1933–1944 Villa Edstrand, Falsterbo 1933–1937, påbyggnad 1944. 1935–1936 Kontor och lager för Bröderna Edstrand AB, Malmö. 1936 Eget kontor, Kungsgatan 32, Stockholm, inredning, nu utriven. 1935-1944 Malmö stadsteater, utfört tillsammans med 2:a-pristagarna E Lallerstedt och D Helldén. 1940–1943 Egen bostad, arkitektfirma och fabrik, Bruksgatan 14, Eskilstuna, inredning. 1956–1960 Markuskyrkan och församlingslokaler för Skarpnäcks församling, Malmövägen 51, Björkhagen, Stockholm 1962 Kasper Salinpriset. 1962 Torg i Arboga tillsammans med X-et Eriksson. 1962–1964 S:t Petri kyrka i Klippan Tävlingar som Sigurd Lewerentz deltagit i: 1913 Folkskola i Kalmar 1915, 1:a pris. Skogskyrkogården i Stockholm tillsammans med Gunnar Asplund, motto Tallum, 1916, 1:a pris. Östra kyrkogården i Malmö 1916-1917 Götaplatsens ordnande i Göteborg, motto Skål, tillsammans med Ragnar Hjorth och Ture Ryberg, inköp. 1919, 2:a pris. Ordnande av stations- och hotellområde i Saltsjöbaden. 1921 Kungsträdgårdens ordnande i Stockholm motto Kul, obelönat. 1923 Studentbostäder och kårhus i kv Ubbo för Uppsala universitet, tillsammans med Osvald Almqvist och Björn Hedvall, motto Futurum. 1927, 3:e pris Begravningsplats i Kviberg i Göteborg motto Finis. 1928, 1:a pris, 2:a pris och 3:e pris. Stadsplanetävling i Jönköping tillsammans med Osvald Almqvist Katarina realskola 1928 tillsammans med Osvald Almqvist. 1930, 1929, 1:a pris. Symbol och affisch för Stockholmsutställningen 1930, 1:a pris i inbjuden tävling Riksförsäkringsanstalten. 1930 Flickläroverk vid Sveaplan i Stockholm. 1932 Stadsplan för Nedre Norrmalm 1932 Malmö museum tillsammans med Osvald Almqvist och E Wettergren. 1932 Ordnandet av området kring domkyrkan i Lund. 1933 Johannesbergskyrkan i Göteborg. 1934 Bromma flygplats i Stockholm. 1932 och 1935, 1:a pris Malmö stadsteater, två tävlingar. 1936 Karolinska institutet i Solna tillsammans med David Helldén. 1938 Fabrik och kontor för Åhlén & Åkerlund vid Torsgatan i Stockholm. 1946-1947 och 1949-1950 Uppsala domkyrkas restaurering, två tävlingar, (inköp) (rekommenderat till utförande). 1956, 1:a pris Kyrka och församlingslokaler i Skarpnäck i Stockholm. 1970-1971 Riksdagshustävlingen tillsammans med Bernt Nyberg. 1974 Kyrka och församlingshem i Växjö tillsammans med Bernt Nyberg.
Arbete
Arbeten av Sigurd Lewerentz: 1911 Arbetarbostäder i Karlshäll och Luleå (delvis utfört, två hus kvar) 1912 Båthus vid Djurgårdsbrunnsviken 1912 Gustav M Ericssons villa, Lidingö Brevik 1912 Kobergs gården, Näsby Finspång, affärs- och bostadshus 1912 Gruvarbetarbostäder vid Nyvång 1912 Utredning om egnahemsbostäder, Hälsingborg 1912 Möbler för NK, belysningsarmaturer för Böhlmarks 1913 Sommarstugor vid Kummelnäs, förstörda, 1913 Restaurering Bro kyrka 1913 Ånhammar corps de logis, ombyggnad 1913 Ryttmästare Axel Wallenbergs bostad, om- och tillbyggnad 1914 Villa Rahmén, numera villa Gorton, Hälsingborg 1914 Villa Ahxner, Djursholms Ösby 1914 Villa Solsidan, Saltsjöbaden 1914 Sommarrestaurang i Pålsjöskogen, Hälsingborg, delvis riven 1914–1915 Ingenjörsbostad vid Forsbacka bruk 1914–1922 Kyrka, kapell och begravningsplats vid Forsbacka bruk, med Stubelius till 1916, kyrkan ej utförd 1916 Forsbacka kapell 1915 Förslag till ny arbetare koloni vid Forsbacka bruk, ej utfört 1915 Corps de logis vid Högbo, Sandviken, om- och tillbyggnad 1916 Förslag till stadsplan för Eneborgsområdet (delvis utfört) och Pålsjöområdet (ej utfört), Helsingborg 1916 Kapell och begravningsplats i Valdemarsvik, ej utförda projekt. 1915–1959 Skogskyrkogården, Stockholm, 1:a pris i tävling tillsammans med Gunnar Asplund, bearbetat förslag för utförande 1917, entré, obelisk, vänthall, terrass (delvis utfört) 1919-1932, planer, vägsystem, gravkvarter (delvis utfört) 1920-1923, ekonomibyggnader och salustånd 1920-1926, Sju brunnars väg 1920-1932, brunnar 1921, bänkar 1923, Uppståndelsekapellet 1921-1925, ekonomibyggnader vid kapell 1952-1959. 1916–1969 Östra kyrkogården Malmö, 1:a pris i tävling, börjar utföras 1919, vänthall 1921-1923, ceremoniplats 1922-1923, bostad för kusk 1923, ekonomibyggnader 1923-1924, kapell och likbod 1925-1927, bevattningsbrunnar 1926-1928, krematorium 1930-1935, urngravar 1932, kapellbyggnader (S:t Knut och S:ta Gertrud) 1935- 1943, Hoppets kapell 1955-1958, blomsterkiosk samt tillbyggnader till krematoriet 1969. 1916–1923 Begravningsplats, kapell, entrébyggnad och ekonomibyggnader i Rud, Karlstad. 1916–1918 Arbetarbostäder för Marmaverken, Söderhamn, genomfört, nu delvis rivna. 1917 Verkstäder och tillbyggnad till ångkraftsbyggnad, Marma-Långrörs sågverk, Söderhamn 1918 Gravkvarter, Eskilstuna begravningsplats. 1919–1933 Fabriksbyggnad och bostadshus för Göteborgs tapetfabrik, Undersås, Göteborg 1919–1920, (nu rivet?), magasin 1933. 1919–1923 Stora Tuna kyrkogård, utvidgning av norra delen, och kapell. 1919–1924 Begravningsplats, kapell och klockbärare i Kvarnsveden, Stora Tuna församling, tillbyggt med krematorium av annan arkitekt. 1920 Vardags- och musikrum för Föreningen Verkstadens utställning på Liljevalchs, Stockholm. 1923 Göteborgsutställningen: Föreningen Verkstadens utställningsbyggnader tillsammans med M Wernstedt (nu rivna), Eldbegängelseföreningens paviljong (nu riven), kontorsmöbler för Nya AB Åtvidabergs industrier tillsammans med O Almqvist. 1926 Teater- och konserthus i Malmö, förslag. 1928 Fabriksbyggnad för AB Ljusnan, Marmaverken, Söderhamn. 1929–1957 Skoghallsverken, Skoghall: pappersbruk fasader 1929, sulfat- och snickerifabrik fasader 1944, ombyggnad fönsterpartier och tillbyggnad sortersal 1949-1952, sodahusaggregat III fasader 1955, ångpannehus fasader 1957. 1929–1931 Svenska AB Philips kontors-, fabriks- och magasinsbyggnader, Gävlegatan 16-18, Stockholm, rivet. 1930 Stockholmsutställningen: Lägenhet (nr 2), villa (egnahem 47), konditori Gröna Udden, affischer, trycksaker, centralmastens ljusreklam, montrar för AB Byggnadsvaror, Kullgrens Enka, PUB, NK, Finpappersfabriken, båtar för Djurgårdsbrunnskanalen, busskarosser mm. 1930 Egen plymbåt, Eva, nu förlist. 1930–1932 Begravningsplats och kapell i Enköping. 1930–1932 Riksförsäkringsanstalten, Adolf Fredriks kyrkogata 8, Stockholm. 1931–1932 Filips konditori, Regeringsgatan 27-29, Stockholm, fasad och inredning, delvis utfört, nu rivet. 1933 Kontor och lager för Bröderna Edstrand AB, Hammarby industriområde, Stockholm. 1933–1954 Stockholms tunnelbana: Entrépartier Slussen, Medborgarplatsen, Skanstull 1933, grindar och biljett kiosker 1949, kiosker, dörrar, glaspartier mm 1952–1954 1933–1944 Villa Edstrand, Falsterbo 1933–1937, påbyggnad 1944. 1935–1936 Kontor och lager för Bröderna Edstrand AB, Malmö. 1936 Eget kontor, Kungsgatan 32, Stockholm, inredning, nu utriven. 1935-1944 Malmö stadsteater, utfört tillsammans med 2:a- pristagarna E Lallerstedt och D Helldén. 1940–1943 Egen bostad, arkitektfirma och fabrik, Bruksgatan 14, Eskilstuna, inredning. 1956–1960 Markuskyrkan och församlingslokaler för Skarpnäcks församling, Malmövägen 51, Björkhagen, Stockholm. 1962 Kasper Salinpriset. 1962 Torg i Arboga tillsammans med X-et Eriksson. 1962–1964 S:t Petri kyrka i Klippan.