Sigurd Lewerentz  1885-1975  1885 • Sigurd Lewerentz föddes den 29 juli i Bjärtrå, Västernorrlands län. • Föräldrar: 	Disponent Gustav Adolf Lewerentz 			(Född: 28 augusti 1847, Död: 31 januari 1909)  Hedvig Matilda Lewerentz, född Holmgren 	(Född: 7 januari 1857, Död: 26 maj 1945). 1903 • Konfirmeras i Maria Magdalena, församling i Bjärtrå den 18 maj.  • Avbryter studier vid Södra Latin gymnasiet i Stockholm före examen. • Bor på Götgatan i ett rum hos Fru Billströms. • Antas som studerande vid Chalmers Tekniska Läroanstalt, avdelningen för mekanik, men övergår efter en tid till avdelning­ en för husbyggnad. • Bor på Erik Dahlbergsgatan 2, Göteborg. 1905 • Sommararbetar med smeden Olle, på faderns Sandö Glasbruk. 1907 • Undantaget från militärtjänsten. • Sommararbete på professor Bruno Möhrings kontor i Berlin. 1908 • Examen 9 juni vid Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg, avdelningen  för husbyggnad.  • Träffar Edith Fanny Maria Engblad, född i Örgryte den 27 november 1887.  • Ediths föräldrar: Tapettillverkare Carl Fredrik Engblad och Helga Charlotta Engblad, född Peterson. • Anställd på professor Bruno Möhring kontor i Berlin från 1 juli. Bor hos Neue Winterfeldstrasse 8, Berlin. 1909 • Lämnar Möhrings kontor den 17 februari, av egen begäran • Tar en lång studieresor i Tyskland, Österrike och Italien. • Anställd på professor Theodor Fischer kontor i München från 1 juli till 15 september. • Anställd på professorn Professor R Riemerschmied kontor i München från 15 september. • Bor på Hillenbergstrasse 17 till oktober. • Flyttar till Fiirstenriederstrasse 14A, München. • Fader dör den 31 januari. 1910 • Professor R Riemerschmied i München (15 september 1909, slutar på egen begäran 9 maj 1910). • Bor hos Skeppargatan 13, Stockholm. • Inskriven vid FrKA (Kungliga Akademin för De Fria Konsterna) • Elev vid Klara privata arkitektskola. Lärare: Carl Westman, Ragnar Östberg, Ivar Tengbom, Carl Bergsten 1911 • Gifter sig den 12 april med Edith Fanny Maria Engblad, född 27 nov 1887, dotter till fabrikör Carl Fredrik Engblad o Helga Pettersson • Anställd i september hos C Westmans arkitektkontor, Stockholm praktiserande arkitekt. För Carl Westman: Skriftställare Claes Fåhrreus villa, Lidingö Brevik, lämnar Westmans kontor i september, för egen begäran. • Bor på Lilla Nygatan 13, Stockholm. • Startar egen arkitektversamhet tillsammans med Torsten Stubelius (Född: 1883, Död:1963). 1912 • Sonen, Per Fredrik föds 1914 • Bli medlem av Svenska Slöjdföreningen den 21 oktober. 1915 • Dottern Ewa Dagmar föds 1916 • Arkitektversamhet tillsammans med Torsten Stubelius avslutas i oktober 1921 • Sonen, Carl Sigurd, föds 1927 • Godkänds som rådgivande arkitekt till byggnadskonstruktion den 6 december. • Styrelseledamot i Ljungqvist Tapetproduktion (ägd av svärfardern Carl Engblad) i Norrköping. • Medlem i Society Men's Club. • Flyttar till Strandvägen 19, Stockholm. 1929 • Registrerar IDESTA som ett handelsnamn för byggnadsdetaljer tillsammans med civilingenjören Claes Kreuger. • Flytta kontor till Kungsgatan 33. Senare öppnas ett kontor på Norrlandsgatan 31-33. • Medlem av Stockholms utställnings professionella kommitté och granskningskommitté för planeringskommissionen, inom divisionen för arkitektur. 1930 • Bildar BLOKK, Inc., kontor och interiörer. • Pris för utställt arbete vid den internationella arkitektkongressen XII i Budapest i september. I93I • Representerad i den svenska arkitektoniska utställningen i samband med den 46: e årliga utställningen av Arkitekturförbundet i New York, med Uppståndelseskapeln, Malmö östra kyrkogården, byggnaden för Socialförsäkringsverket och Gröna Udden Café och konditori. I932 • Riddare av Vasa Order (RVO). • Flyttar till Strandvägen 37, Stockholm. 1933 • Styrelseledamot i Göteborgs tapetfabrik • Bildar IDESTA, lnc. 1935 • Diplom häfte, grupp III-klass 17-Suede. Exposition Universelle et lnternationale, Bryssel. 1940 • Köper en fabriksbyggnad på Bruksgatan 14, Eskilstuna, för produktion av främst stålfönster och dörrmontage enligt egna patenterade uppfinningar. 1943 • Flyttar till Bruksgatan 14, Eskilstuna. 1945 • Mor dör, 26 maj. 1951 • Tilldelad Prins Eugen medalj den 5 november 1951 • Jurymedlem för en öppen tävling för kyrkogården i Örebro. • Jurymedlem för en öppen tävling för en kyrka och församlingshus i Oxelösund. 1954 • Medlem av Konsthögskolan i Köpenhamn. • Jurymedlem för en öppen tävling för en kyrka och församlingshus i Skoghall. 1956 • Flyttar till Mellangatan 21 (nu nr 42), Skanör. • Sonen Carl tar över IDESTA. 1959 • Utnämnd till en motsvarande medlem av Bayerische Akademie der Schönen Kilnste i München. • Tilldelad SARs "Heders Kub" av Sveriges Arkitekter. 1962 • Hedersdoktor i teknik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Tilldelas en Tessin Medalj av Kungliga akademin för liberala konster, Stockholm. • St. Markkyrkan i Björkhagen tilldelades det första Kasper Salinpriset av Svenska Arkitektfirman. 1963 • Riddare av Vasa Order  1965 • Tilldelat Olof Högbergs Plakett av Norrlandsförbundet den 17 mars. 1967 • Stipendiat från Svenska Arkitekterna. Med titeln dr. Techn. h. c. av Technische Hochschule i München. 1968 • Reseutställning Sigurd Lewerentzs arbete visas på Arkitekturskolan i Århus, Danmark. Konsthögskolan i Köpenhamn; och på Technische Hochschule i München. Utställningen omarbetas och visas under titeln Sigurd Lewerentz, Arkitekt på Sveriges Arkitekturmuseum i Stockholm och på Arkivet för Dekorativa Konst i Lund. 1969 • Fru Edith dör i Skanör den 17 mars. 1970 • Flyttar till Kävlingevägen 26 i Lund 1975 • Ett porträtt av Lewerentz ingår i Nationella proträtt samling påi Gripsholm Slott. Utförd av fotograf Karl Erik Olsson_Snogeröd. • Sigurd Lewerentz dör den 29 december vid 90 års ålder och fem månader.
Biografi

© Copyright 2007 - 2019 / Anders Clausson

Biografi
Sigurd Lewerentz 1885-1975 1885 • Sigurd Lewerentz föddes den 29 juli i Bjärtrå, Västernorrlands län. • Föräldrar: Disponent Gustav Adolf Lewerentz (Född: 28 augusti 1847, Död: 31 januari 1909) Hedvig Matilda Lewerentz, född Holmgren (Född: 7 januari 1857, Död: 26 maj 1945). 1903 • Konfirmeras i Maria Magdalena, församling i Bjärtrå den 18 maj. • Avbryter studier vid Södra Latin gymnasiet i Stockholm före examen. • Bor på Götgatan i ett rum hos Fru Billströms. • Antas som studerande vid Chalmers Tekniska Läroanstalt, avdelningen för mekanik, men övergår efter en tid till avdelning­ en för husbyggnad. • Bor på Erik Dahlbergsgatan 2, Göteborg. 1905 • Sommararbetar med smeden Olle, på faderns Sandö Glasbruk. 1907 • Undantaget från militärtjänsten. • Sommararbete på professor Bruno Möhrings kontor i Berlin. 1908 • Examen 9 juni vid Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg, avdelningen för husbyggnad. • Träffar Edith Fanny Maria Engblad, född i Örgryte den 27 november 1887. • Ediths föräldrar: Tapettillverkare Carl Fredrik Engblad och Helga Charlotta Engblad, född Peterson. • Anställd på professor Bruno Möhring kontor i Berlin från 1 juli. Bor hos Neue Winterfeldstrasse 8, Berlin. 1909 • Lämnar Möhrings kontor den 17 februari, av egen begäran • Tar en lång studieresor i Tyskland, Österrike och Italien. • Anställd på professor Theodor Fischer kontor i München från 1 juli till 15 september. • Anställd på professorn Professor R Riemerschmied kontor i München från 15 sep. • Bor på Hillenbergstrasse 17 till oktober. • Flyttar till Fiirstenriederstrasse 14A, München. • Fader dör den 31 januari. 1910 • Professor R Riemerschmied i München (15 september 1909, slutar på egen begäran 9 maj 1910). • Bor hos Skeppargatan 13, Stockholm. • Inskriven vid FrKA (Kungliga Akademin för De Fria Konsterna) • Elev vid Klara privata arkitektskola. Lärare: Carl Westman, Ragnar Östberg, Ivar Tengbom, Carl Bergsten 1911 • Gifter sig den 12 april med Edith Fanny Maria Engblad, född 27 nov 1887, dotter till fabrikör Carl Fredrik Engblad o Helga Pettersson • Anställd i september hos C Westmans arkitektkontor, Stockholm praktiserande arkitekt. För Carl Westman: Skriftställare Claes Fåhrreus villa, Lidingö Brevik,, Llämnar Westmans kontor i september, för egen begäran. • Bor på Lilla Nygatan 13, Stockholm. • Startar egen arkitektversamhet tillsammans med Torsten Stubelius (Född: 1883, Död:1963). 1912 • Sonen, Per Fredrik föds 1914 • Bli medlem av Svenska Slöjdföreningen den 21 oktober. 1915 • Dottern Ewa Dagmar föds 1916 • Arkitektversamhet tillsammans med Torsten Stubelius avslutas i oktober 1921 • Sonen, Carl Sigurd, föds 1927 • Godkänds som rådgivande arkitekt till byggnadskonstruktion den 6 december. • Styrelseledamot i Ljungqvist Tapetproduktion (ägd av svärfardern Carl Engblad) i Norrköping. • Medlem i Society Men's Club. • Flyttar till Strandvägen 19, Stockholm. 1929 • Registrerar IDESTA som ett handelsnamn för byggnadsdetaljer tillsammans med civilingenjören Claes Kreuger. • Flytta kontor till Kungsgatan 33. Senare öppnas ett kontor på Norrlandsgatan 31-33. • Medlem av Stockholms utställnings professionella kommitté och granskningskommitté för planeringskommissionen, inom divisionen för arkitektur. 1930 • Bildar BLOKK, Inc., kontor och interiörer. • Pris för utställt arbete vid den internationella arkitektkongressen XII i Budapest i september. I93I • Representerad i den svenska arkitektoniska utställningen i samband med den 46: e årliga utställningen av Arkitekturförbundet i New York, med Uppståndelseskapeln, Malmö östra kyrkogården, byggnaden för Socialförsäkringsverket och Gröna Udden Café och konditori, April. I932 • Riddare av Vasa Order (RVO). • Flyttar till Strandvägen 37, Stockholm. 1933 • Styrelseledamot i Göteborgs tapetfabrik • Bildar IDESTA, lnc. 1935 • Diplom häfte, grupp III-klass 17-Suede. Exposition Universelle et lnternationale, Bryssel. 1940 • Köper en fabriksbyggnad på Bruksgatan 14, Eskilstuna, för produktion av främst stålfönster och dörrmontage enligt egna patenterade uppfinningar. 1943 • Flyttar till Bruksgatan 14, Eskilstuna. 1945 • Mor dör, 26 maj. 1951 • Tilldelad Prins Eugen medalj den 5 november 1951 • Jurymedlem för en öppen tävling för kyrkogården i Örebro. • Jurymedlem för en öppen tävling för en kyrka och församlingshus i Oxelösund. 1954 • Medlem av Konsthögskolan i Köpenhamn. • Jurymedlem för en öppen tävling för en kyrka och församlingshus i Skoghall. 1956 • Flyttar till Mellangatan 21 (nu nr 42), Skanör. • Sonen Carl tar över IDESTA. 1959 • Utnämnd till en motsvarande medlem av Bayerische Akademie der Schönen Kilnste i München. • Tilldelad SARs "Heders Kub" av Sveriges Arkitekter. 1962 • Hedersdoktor i teknik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Tilldelas en Tessin Medalj av Kungliga akademin för liberala konster, Stockholm. • St. Markkyrkan i Björkhagen tilldelades det första Kasper Salinpriset av Svenska Arkitektfirman. 1963 • Riddare av Vasa Order 1965 • Tilldelat Olof Högbergs Plakett av Norrlandsförbundet den 17 mars. 1967 • Stipendiat från Svenska Arkitekterna. Med titeln dr. Techn. h. c. av Technische Hochschule i München. 1968 • Reseutställning Sigurd Lewerentzs arbete visas på Arkitekturskolan i Århus, Danmark. Konsthögskolan i Köpenhamn; och på Technische Hochschule i München. Utställningen omarbetas och visas under titeln Sigurd Lewerentz, Arkitekt på Sveriges Arkitekturmuseum i Stockholm och på Arkivet för Dekorativa Konst i Lund. 1969 • Fru Edith dör i Skanör den 17 mars. 1970 • Flyttar till Kävlingevägen 26 i Lund 1975 • Ett porträtt av Lewerentz ingår i Nationella proträtt samling på Gripsholm Slott. Utförd av fotograf Karl Erik Olsson Snogeröd. • Sigurd Lewerentz dör den 29 december vid 90 års ålder och fem månader.