© Copyright 2007 - 2023 / Anders Clausson
Villa Ericsson Brevik, Lidingö 1912
Villa Ericsson (även kallad Villa Roskull) är en kulturhistoriskt värdefull byggnad vid Roskullsvägen 2 i kommundelen Brevik i Lidingö kommun. Villan uppfördes 1912 för ingenjören Gustaf L.M. Ericsson. Ericssons villa uppfördes på en cirka 8 660 m² stor södervänd tomt med vidsträckt utsikt över Lilla Värtan och Stockholms inlopp. Platsen var väl vald för den bästa utsikten och har idag den träffande fastighetsbeteckningen Utsikten 12. Huset gestaltades av arkitekterna Torsten Stubelius och Sigurd Lewerentz Villa Ericsson skulle bli Lewerentz första byggnad som han ritade som självständig arkitekt tillsammans med sin partner Stubelius. Att bygga med tegel hade Lewerentz lärt sig på sina studieresor i Tyskland och hos Westman.
Villa Ericsson Brevik Lidingö 1912
Villa Ericsson (även kallad Villa Roskull) är en kulturhistoriskt värdefull byggnad vid Roskullsvägen 2 i kommundelen Brevik i Lidingö kommun. Villan uppfördes 1912 för ingenjören Gustaf L.M. Ericsson. Villan ligger på en cirka 8 500 m² stor södervänd tomt med vidsträckt utsikt över Lilla Värtan och Stockholms inlopp. Platsen var väl vald för den bästa utsikten och har idag den träffande fastighetsbeteckningen Utsikten 12. Villa Ericsson skulle bli Lewerentz första byggnad som han ritade som självständig arkitekt tillsammans med sin partner Stubelius. Att bygga med tegel hade Lewerentz lärt sig på sina studieresor i Tyskland och hos Westman.