Sigurd Lewerentz föräldrars grav Bjärtrå kyrka i Kramfors pastorat
SALIGA ÄRO DE DÖDA SOM I HERRANOM BO HÄR VILAR DISPONENTEN G.A. LEWERENTZ 1847 1909 OCH HANS SON IVAN 1881-1895 HANS MAKA HEDVIG 1857-1945 I TACKSAMT MINNE
© Copyright 2007 - 2023 / Anders Clausson
Sigurd Lewerentz föräldrars grav Bjärtrå kyrka, Kramfors pastorat