Arbeten
Arbeten av Sigurd Lewerentz 1911 Arbetarbostäder i Karlshäll och Luleå 1912 Båthus vid Djurgårdsbrunnsviken 1912 Gustav M Ericssons villa, Lidingö Brevik 1912 Kobergs gården, Näsby Finspång, affärs- och bostadshus 1912 Gruvarbetarbostäder i Nyvång 1912 Egnahemsbostäder, Hälsingborg 1912 Möbler för NK, belysningsarmaturer för Böhlmarks 1913 Sommarstugor vid Kummelnäs, förstörda 1913 Restaurering Bro kyrka 1913 Ånhammar corps de logis, ombyggnad 1913 Ryttmästare Axel Wallenbergs bostad, om- och tillbyggnad 1910 - talet Paviljong Lovön, Drottningholm 1914 Villa Rahmén, numera villa Gorton, Hälsingborg 1914 Villa Ahxner, Djursholm Ösby 1914 Villa Solsidan, Saltsjöbaden 1914 Sommarrestaurang i Pålsjöskogen, Hälsingborg 1914-1915 Ingenjörsbostad vid Forsbacka bruk 1914-1922 Kapell och begravningsplats vid Forsbacka bruk 1915 Corps de logis vid Högbo, Sandviken, om- och tillbyggnad 1915 Gårdsflygel, Hälsingborg 1916 Kapell i Valdemarsvik 1915-1959 Skogskyrkogården, Stockholm 1917 1:a pris i tävling tillsammans med Gunnar Asplund, bearbetat, utförande 1919-1932 Entré, obelisk, vänthall, terrass (delvis utfört) 1920-1923 Planer, vägsystem, gravkvarter (delvis utfört) 1920-1926 Ekonomibyggnader och salustånd 1920-1932 Sju brunnars väg 1921 Brunnar 1923 Bänkar 1921-1925 Uppståndelsekapellet 1952-1959 Ekonomibyggnader vid kapell 1916-1969 Östra kyrkogården Malmö 1919 1:a pris i tävling, börjar utföras 1921-1923 Vänthall 1922-1923 Ceremoniplats 1923 Bostad för kusk 1923-1924 Ekonomibyggnader 1925-1927 Kapell och likbod 1926-1928 Bevattningsbrunnar 1930-1935 Krematorium 1932 Urngravar 1935-1943 Kapellbyggnader, S:t Knut och S:ta Gertrud 1955-1958 Hoppets kapell 1969 Blomsterkiosk samt tillbyggnader till krematoriet 1916-1923 Begravningsplats, Rud, Karlstad 1916-1918 Arbetarbostäder för Marmaverken, Söderhamn, genomfört, nu delvis rivna. 1917 Verkstäder och tillbyggnad till ångkraftsbyggnad, Marma-Långrörs sågverk, Söderhamn 1918 Gravkvarter, Eskilstuna begravningsplats. 1919-1933 Fabriksbyggnad och bostadshus för Göteborgs tapetfabrik, Undersås, Göteborg 1919–1920, magasin 1933. 1919, 1921 Mausoleum - Bellfrage och Malmströms familjegravar Solna Norra kyrkogård. 1921-1924 Pilgrimskapell och klockbärare i Kvarnsveden, Borlänge 1920 Vardags- och musikrum för Föreningen Verkstadens utställning på Liljevalchs, Stockholm. 1923 Göteborgsutställningen: Föreningen Verkstadens utställningsbyggnader tillsammans med M Wernstedt (rivna), Eldbegängelseföreningens paviljong (riven), kontorsmöbler för Nya AB Åtvidabergs industrier med O Almqvist. 1928 Fabriksbyggnad för AB Ljusnan, Marmaverken, Söderhamn. 1929 Överingeniör T.A, Bergens grav på Utterö, Stockholms skärgård 1929 John Ludvig Holming familjegrav, Östra Kyrkogården, Göteborg 1929-1957 Skoghallsverken, Skoghall 1929-1931 Svenska AB Philips kontors-, fabriks- och magasinsbyggnader, Gävlegatan 16-18, Stockholm. 1930 Stockholmsutställningen 1930 Egen plymbåt, Eva 1930-1932 Begravningsplats och kapell i Enköping 1930-1932 Riksförsäkringsanstalten, Adolf Fredriks kyrkogata 8, Stockholm 1931-1932 Filips konditori, Regeringsgatan 27, Stockholm, fasad och inredning, nu rivet. 1933 Kontor och lager för Bröderna Edstrand AB, Hammarby industriområde, Stockholm. 1933-1954 Stockholms tunnelbana - IDESTA 1933-1944 Villa Edstrand, Falsterbo 1933–1937, påbyggnad 1944. 1934 Gravsten Carl Daniel Ekman i England 1935-1936 Kontor och lager för Bröderna Edstrand AB, Malmö. 1936 Eget kontor, Kungsgatan 32, Stockholm 1935-1944 Malmö stadsteater, utfört tillsammans med 2:a-pristagarna E Lallerstedt och D Helldén. 1940-1943 Egen bostad, arkitektfirma och fabrik, Bruksgatan 14, Eskilstuna 1956-1960 Markuskyrkan och församlingslokaler Skarpnäcks församling, Björkhagen, Stockholm 1962 Kasper Salinpriset 1962 Torg i Arboga tillsammans med X-et Erixson. 1962-1966 Sankt Petri kyrka i Klippan
Arbete
Arbeten av Sigurd Lewerentz 1911 Arbetarbostäder, Karlshäll, Luleå. 1912 Båthus,vid Djurgårdsbrunnsviken. 1912 Gustav M Ericssons villa, Lidingö Brevik. 1912 Kobergs gården, Näsby Finspång, affärs- och bostadshus 1912 Gruvarbetarbostäder, Nyvång, Skåne. 1912 Egnahemsbostäder, Eneborg, Hälsingborg. 1912 Möbler för NK, belysningsarmaturer för Böhlmarks 1913 Sommarstugor vid Kummelnäs, förstörda, 1913 Restaurering Bro kyrka 1913 Ånhammar corps de logis, ombyggnad 1913 Ryttmästare Axel Wallenbergs bostad, om- och tillbyggnad 1914 Villa Rahmén / Villa Gorton, Hälsingborg. 1914 Villa Ahxner, Djursholms Ösby 1914 Villa Solsidan, Saltsjöbaden 1914 Sommarrestaurang Pålsjöskog Hälsingborg. 1910-talet Paviljong Lovön, Drottningholm. 1914-1915 Ingenjörsbostad vid Forsbacka bruk 1914-1922 Kapell och begravningsplats vid Forsbacka bruk, med T Stubelius till 1916 1915 Kapell, Forsbacka. 1915 Förslag till ny arbetare koloni vid Forsbacka bruk, ej utfört 1915 Corps de logis vid Högbo, Sandviken, om- och tillbyggnad 1915 Gårdsflygel, Helsingborg. 1916 Kapell, Valdemarsvik. 1915-1959 Skogskyrkogården, Stockholm. 1:a pris i tävling tillsammans med Gunnar Asplund 1917 Bearbetat förslag för utförande 1919-1932 Entré, obelisk, vänthall, terrass 1920-1923 Planer, vägsystem, gravkvarter 1920-1926 Ekonomibyggnader och salustånd 1920-1932 Sju brunnars väg 1921 Brunnar 1923 Bänkar 1921-1925 Uppståndelsekapellet 1952-1959 Ekonomibyggnader vid kapell 1916-1969 Östra kyrkogården, Malmö. 1919 Börjar utföras 1921-1923 Vänthall 1922-1923 Ceremoniplats 1923 Bostad för kusk 1923-1924 Ekonomibyggnader, 1925-1927 Kapell och likbod 1926-1928 Bevattningsbrunnar 1930-1935 Krematorium 1932 Urngravar 1935-1943 Kapell S:t Knut , St: Gertrud 1955-1958 Hoppets kapell 1969 Blomsterkiosk samt tillbyggnader till krematoriet 1916-1923 Begravningsplats, Rud, Karlstad. 1916-1918 Arbetarbostäder för Marmaverken, Söderhamn, genomfört, nu delvis rivna 1917 Verkstäder och tillbyggnad till ångkraftsbyggnad, Marma-Långrörs sågverk, Söderhamn 1918 Gravkvarter, Eskilstuna begravningsplats. 1919-1933 1919–1920 Fabriksbyggnad och bostadshus för Göteborgs tapetfabrik, Undersås, Göteborg 1933 Magasin 1919 och 1923 Mausoleum, Bellfrage och Malmströms Norra kyrkogård, Solna. 1919-1923 Stora Tuna kyrkogård, utvidgning av norra delen, och kapell. 1921-1924 Begravningsplats, kapell, klockbärare Kvarnsveden, Borlänge. 1920 Vardags- och musikrum för Föreningen Verkstadens utställning på Liljevalchs, Stockholm. 1923 Göteborgsutställningen: Föreningen Verkstadens utställningsbyggnader, Eldbegängelseföreningens paviljong, kontorsmöbler för Nya AB Åtvidabergs industrier. 1926 Teater- och konserthus i Malmö, förslag (ej byggd). 1928 Fabriksbyggnad för AB Ljusnan, Marmaverken, Söderhamn. 1929 Överingeniör T.A, Bergens gravanläggning på Utterö, Stockholms skärgård. 1929-1957 1929 Skoghallsverken, Skoghall: pappersbruk fasader. 1944 Sulfat- och snickerifabrik fasader 1949-1952 Ombyggnad fönsterpartier och tillbyggnad sortersal 1955 Sodahusaggregat III fasader 1957 Ångpannehus fasader 1929-1931 Svenska AB Philips kontors-, fabriks- och magasinsbyggnader, Gävlegatan 16-18, Stockholm 1930 Stockholmsutställningen 1930: Lägenhet, villa (egnahem 47) konditori Gröna Udden, affischer, trycksaker, flygel , centralmastens ljusreklam, Montrar för: AB Byggnadsvaror, Kullgrens Enka, PUB, NK, Klippans Finpappersfabrik, Båtar Djurgårdsbrunnskanalen, Busskarosser. 1930 Egen plymbåt, Eva. 1930-1932 Begravningsplats och kapell i Enköping. 1930-1932 Riksförsäkringsanstalten, Adolf Fredriks kyrkogata 8, Stockholm. 1931-1932 Filips konditori, Regeringsgatan 27-29, Stockholm, fasad och inredning,rivet. 1933 Kontor och lager för Bröderna Edstrand AB, Hammarby industriområde, Stockholm. 1933-1954 1933 Stockholms tunnelbana. Entrépartier Slussen, Medborgarplatsen, Skanstull 1949 Grindar och biljett kiosker 1952-1954 Kiosker, dörrar, glaspartier mm 1933-1944 1933–1937 Villa Edstrand, Falsterbo. 1934 Garvsten Carl Daniel Ekman i Northfleet Cemetery Gravesend, England. 1935-1936 Kontor och lager för Bröderna Edstrand AB, Malmö. 1936 Eget kontor, Kungsgatan 32, Stockholm, inredning. 1935-1944 Malmö stadsteater, utfört tillsammans med 2:a-pristagarna Lallerstedt och Helldén. 1940-1943 Egen bostad, arkitektfirma och fabrik, Bruksgatan 14, Eskilstuna, inredning. 1956-1960 Markuskyrkan, Björkhagen, Stockholm. 1962 Kasper Salinpriset. Torg i Arboga tillsammans med X-et Eriksson. 1962-1966 Sankt Petri kyrka i Klippan.