Sigurd Lewerentz 1885-1975 1885 - Sigurd Lewerentz föddes den 29 juli i Bjärtrå, Västernorrlands län. Föräldrar: Disponent Gustav Adolf Lewerentz (Född: 28 augusti 1847, Död: 31 januari 1909) Hedvig Matilda Lewerentz, född Holmgren (Född: 7 januari 1857, Död: 26 maj 1945) 1903 - Konfirmeras i Maria Magdalena, församling i Bjärtrå den 18 maj. - Avbryter studier vid Södra Latin gymnasiet i Stockholm före examen. - Bor på Götgatan i ett rum hos Fru Billströms. - Antas som studerande vid Chalmers Tekniska Läroanstalt, avd. för mekanik, men övergår efter en tid till avd. husbyggnad. - Bor på Erik Dahlbergsgatan 2, Göteborg. 1905 - Sommararbetar med smeden Olle, på faderns Sandö Glasbruk. 1907 - Undantaget från militärtjänsten. - Sommararbete på professor Bruno Möhrings kontor i Berlin. 1908 - Examen 9 juni vid Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg, avdelningen för husbyggnad. - Träffar Edith Fanny Maria Engblad, född i Örgryte den 27 november 1887. - Ediths föräldrar: Tapettillverkare Carl Fredrik Engblad och Helga Charlotta Engblad, född Peterson. - Anställd på professor Bruno Möhring kontor i Berlin från 1 juli. Bor på Neue Winterfeldstrasse 8, Berlin. 1909 - Fadern Gustav Adolf Lewerentz dör den 31 januari. - Lämnar Möhrings kontor den 17 februari, av egen begäran - Tar en lång studieresor i Tyskland, Österrike och Italien. - Anställd på professor Theodor Fischer kontor i München från 1 juli till 15 september. - Anställd på professorn Professor R Riemerschmied kontor i München från 15 september. - Bor på Hillenbergstrasse 17 till oktober. - Flyttar till Fiirstenriederstrasse 14 A, München. 1910 - Professor R Riemerschmied i München (15 september 1909, slutar på egen begäran 9 maj 1910). - Bor hos Skeppargatan 13, Stockholm. - Inskriven vid Kungliga Akademin för De Fria Konsterna - Elev vid Klara privata arkitektskola. Lärare: Carl Westman, Ragnar Östberg, Ivar Tengbom, Carl Bergsten 1911 - Gifter sig den 12 april med Edith Fanny Maria Engblad, född 27 nov 1887, dotter till fabrikör Carl Fredrik Engblad o Helga Pettersson - Anställd i september hos C Westmans arkitektkontor, Stockholm praktiserande arkitekt. För Carl Westman: Skriftställare Klas Fåhraeus villa, Lidingö Brevik, lämnar Westmans kontor i september, på egen begäran. - Bor på Lilla Nygatan 13, Stockholm. - Startar egen arkitektversamhet tillsammans med Torsten Stubelius (Född: 1883, Död:1963). 1912 - Sonen, Per Fredrik föds 9 juli, död 5 november 1983. 1914 - Bli medlem av Svenska Slöjdföreningen den 21 oktober. 1915 - Dottern Ewa Dagmar (Lewerentz) von Uexküll, föds 17 februari, död 2 december 2007. 1916 - Arkitektversamhet tillsammans med Torsten Stubelius avslutas i oktober 1921 - Sonen, Carl Sigurd föds 1927 - Godkänds som rådgivande arkitekt till byggnadskonstruktion den 6 december. - Styrelseledamot i Ljungqvist Tapetproduktion (ägd av svärfardern Carl Engblad) i Norrköping. - Medlem i Society Men's Club. - Flyttar till Strandvägen 19, Stockholm. 1929 - Registrerar IDESTA som ett handelsnamn för byggnadsdetaljer tillsammans med civilingenjören Claes Kreuger. - Flytta kontor till Kungsgatan 33. Senare öppnas ett kontor på Norrlandsgatan 31-33. - Medlem av Stockholms utställnings professionella kommitté och granskningskommitté för planeringskommissionen, inom divisionen för arkitektur. 1930 - Bildar BLOKK, Inc., kontor och interiörer. - Pris för utställt arbete vid den internationella arkitektkongressen XII i Budapest i september. I93I - Representerad i den svenska arkitektoniska utställningen i samband med den 46: e årliga utställningen av Arkitekturförbundet i New York, med Uppståndelseskapeln, Malmö östra kyrkogården, byggnaden för Socialförsäkringsverket och Gröna Udden Café och konditori. I932 - Riddare av Vasa Order (RVO). - Flyttar till Strandvägen 37, Stockholm. 1933 - Styrelseledamot i Göteborgs tapetfabrik - Bildar IDESTA, lnc. 1935 - Diplom häfte, grupp III-klass 17-Suede. Exposition Universelle et lnternationale, Bryssel. 1940 - Köper en fabriksbyggnad på Bruksgatan 14, Eskilstuna, för produktion av främst stålfönster och dörrmontage enligt egna patenterade uppfinningar. 1943 - Flyttar till Bruksgatan 14, Eskilstuna. (Se bilder från lägenheten) 1945 - Modern Hedvig Matilda Lewerentz, dör, 26 maj. 1951 - Tilldelad Prins Eugen medalj den 5 november 1951 - Jurymedlem för en öppen tävling för kyrkogården i Örebro. - Jurymedlem för en öppen tävling för en kyrka och församlingshus i Oxelösund. 1954 - Medlem av Konsthögskolan i Köpenhamn. - Jurymedlem för en öppen tävling för en kyrka och församlingshus i Skoghall. 1956 - Flyttar till Mellangatan 21 (nu nr 42), Skanör. (Se bilder) - Sonen Carl tar över IDESTA. 1959 - Utnämnd till en motsvarande medlem av Bayerische Akademie der Schönen Kilnste i München. - Tilldelad SARs "Heders Kub" av Sveriges Arkitekter. 1962 - Hedersdoktor i teknik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. - Tilldelas en Tessin Medalj av Kungliga akademin för liberala konster, Stockholm. - Markuskyrkan i Björkhagen tilldelades det första Kasper Salinpriset av Svenska Arkitektfirman. 1963 - Riddare av Vasa Order. 1965 - Tilldelat Olof Högbergs Plakett av Norrlandsförbundet den 17 mars. 1967 - Stipendiat från Svenska Arkitekterna. Med titeln dr. Techn. h. c. av Technische Hochschule i München. 1968 - Reseutställning Sigurd Lewerentzs arbete visas på Arkitekturskolan i Århus, Danmark. Konsthögskolan i Köpenhamn; och på Technische Hochschule i München. Utställningen omarbetas och visas under titeln Sigurd Lewerentz, Arkitekt på Sveriges Arkitekturmuseum i Stockholm och på Arkivet för Dekorativa Konst i Lund. 1969 - Fru Edith dör i Skanör den 17 mars. 1970 - Flyttar till Kävlingevägen 26 i Lund (Se: Svarta Lådan, Lund) 1975 - Ett porträtt av Lewerentz ingår i Nationella proträtt samling på Gripsholm Slott. Utförd av fotograf Karl Erik Olsson_Snogeröd. - Sigurd Lewerentz dör den 29 december vid 90 års ålder och fem månader. - Lewerentz begravningsgudtjänst var i Sankt Petri Kyrka, Klippan den 10 januari 1976. (Se: Agenda) - Gravplats, Östra kyrkogården i Malmö (Se: Sigurd och Edith Lewerentz gravplats)
Biografi
Begravningsagenda
Biografi
1885 Sigurd Lewerentz föddes den 29 juli i Bjärtrå, Västernorrlands län. Föräldrar: Disponent Gustav Adolf Lewerentz (Född: 28 augusti 1847, Död: 31 januari 1909) Hedvig Matilda Lewerentz, född Holmgren (Född: 7 januari 1857, Död: 26 maj 1945). Se gravsten i Bjärtrå kyrka 1903 Konfirmeras i Maria Magdalena, församling i Bjärtrå den 18 maj. Avbryter studier vid Södra Latin gymnasiet i Stockholm före examen. Bor på Götgatan i ett rum hos Fru Billströms. Antas som studerande vid Chalmers Tekniska Läroanstalt, avdelningen för mekanik, men övergår efter en tid till avdelning för husbyggnad. Bor på Erik Dahlbergsgatan 2, Göteborg. 1905 Sommararbetar med smeden Olle, på faderns Sandö Glasbruk. 1907 Undantaget från militärtjänsten. Sommararbete på professor Bruno Möhrings kontor i Berlin. 1908 Examen 9 juni vid Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg, avdelningen för husbyggnad. Träffar Edith Fanny Maria Engblad, född i Örgryte den 27 november 1887. Ediths föräldrar: Tapettillverkare Carl Fredrik Engblad och Helga Charlotta Engblad, född Peterson. Anställd på professor Bruno Möhring kontor i Berlin från 1 juli. Bor hos Neue Winterfeldstrasse 8, Berlin. 1909 Fader Gustav Lewerentz dör den 31 januari. Lämnar Möhrings kontor den 17 februari, av egen begäran Tar en lång studieresor i Tyskland, Österrike och Italien. Anställd på professor Theodor Fischer kontor i München från 1 juli till 15 september. Anställd på professorn Professor R Riemerschmied kontor i München från 15 sep. Bor på Hillenbergstrasse 17 till oktober. Flyttar till Fiirstenriederstrasse 14A, München. 1910 Professor Riemerschmied i München (15 september 1909, slutar på egen begäran 9 maj 1910). Bor hos Skeppargatan 13, Stockholm. Inskriven vid Kungliga Akademin för De Fria Konsterna Elev vid Klara privata arkitektskola. Lärare: Carl Westman, Ragnar Östberg, Ivar Tengbom, Carl Bergsten. 1911 Gifter sig den 12 april med Edith Fanny Maria Engblad, född 27 nov 1887, dotter till fabrikör Carl Fredrik Engblad o Helga Pettersson Anställd i september hos C Westmans arkitektkontor, Stockholm praktiserande arkitekt. För Carl Westman: Skriftställare Klas Fåhraeus villa, Lidingö Brevik, lämnar Westmans kontor i september, på egen begäran. Bor på Lilla Nygatan 13, Stockholm. Startar egen arkitektversamhet tillsammans med Torsten Stubelius (Född: 1883, Död:1963). 1912 Sonen, Per Fredrik föds 9 juli, död 5 nov 1983 1914 Bli medlem av Svenska Slöjdföreningen den 21 oktober. 1915 Dottern Ewa Dagmar föds 17 februari 1915, död 2 december 2007 1916 Arkitektversamhet tillsammans med Torsten Stubelius avslutas i oktober 1921 Sonen Carl Sigurd 1927 Godkänds som rådgivande arkitekt till byggnadskonstruktion den 6 december. Styrelseledamot i Ljungqvist Tapetproduktion (ägd av svärfardern Carl Engblad) i Norrköping. Medlem i Society Men's Club. Flyttar till Strandvägen 19, Stockholm. 1929 Registrerar IDESTA som ett handelsnamn för byggnadsdetaljer tillsammans med civilingenjören Claes Kreuger. Flytta kontor till Kungsgatan 33. Senare öppnas ett kontor på Norrlandsgatan 31-33. Medlem av Stockholms utställnings professionella kommitté och granskningskommitté för planeringskommissionen, inom divisionen för arkitektur. 1930 Bildar BLOKK, Inc., kontor och interiörer. Pris för utställt arbete vid den internationella arkitektkongressen XII i Budapest i september. I93I Representerad i den svenska arkitektoniska utställningen i samband med den 46: e årliga utställningen av Arkitekturförbundet i New York, med Uppståndelseskapeln, Malmö östra kyrkogården, byggnaden för Socialförsäkringsverket och Gröna Udden Café och konditori. I932 Riddare av Vasa Order (RVO). Flyttar till Strandvägen 37, Stockholm. 1933 Styrelseledamot i Göteborgs tapetfabrik Bildar IDESTA, lnc. 1935 Diplom häfte, grupp III-klass 17-Suede. Exposition Universelle et lnternationale, Bryssel. 1940 Köper en fabriksbyggnad på Bruksgatan 14, Eskilstuna, för produktion av främst stålfönster och dörrmontage enligt egna patenterade uppfinningar. 1943 Flyttar till Bruksgatan 14, Eskilstuna 1945 Modern Hedvig Matilda Lewerentz dör, 26 maj. 1951 Tilldelad Prins Eugen medalj den 5 november Jurymedlem för en öppen tävling för kyrkogården i Örebro. Jurymedlem för en öppen tävling för en kyrka och församlingshus i Oxelösund. 1954 Medlem av Konsthögskolan i Köpenhamn. Jurymedlem för en öppen tävling för en kyrka och församlingshus i Skoghall. 1956 Flyttar Mellangatan 21 (nu nr 42), Skanör Sonen Carl tar över IDESTA. 1959 Utnämnd till en motsvarande medlem av Bayerische Akademie der Schönen Kilnste i München. Tilldelad SARs "Heders Kub" av Sveriges Arkitekter. 1962 Hedersdoktor i teknik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Tilldelas en Tessin Medalj av Kungliga akademin för liberala konster, Stockholm. Markkyrkan i Björkhagen tilldelades det första Kasper Salinpriset av Svenska Arkitektfirman. 1963 Riddare av Vasa Order 1965 Tilldelat Olof Högbergs Plakett av Norrlandsförbundet den 17 mars. 1967 Stipendiat från Svenska Arkitekterna. Med titeln dr. Techn. h. c. av Technische Hochschule i München. 1968 Reseutställning Sigurd Lewerentzs arbete visas på Arkitekturskolan i Århus, Danmark. Konsthögskolan i Köpenhamn; och på Technische Hochschule i München. Utställningen omarbetas och visas under titeln Sigurd Lewerentz, Arkitekt på Sveriges Arkitekturmuseum i Stockholm och på Arkivet för Dekorativa Konst i Lund. 1969 Fru Edith dör i Skanör den 17 mars. 1970 Flyttar till Kävlingevägen 26 i Lund Svarta Lådan 1975 Ett porträtt av Lewerentz ingår i Nationella proträtt samling på Gripsholm Slott. Utförd av fotograf Karl Erik Olsson Snogeröd. Sigurd Lewerentz dör den 29 december vid 90 års ålder och fem månader. Gravplats på Östrakyrkogården i Malmö Lewerentz begravningsgudtjänst ägde rum i Sankt Petri Kyrka, Klippan den 10 januari 1976.
Sigurd Lewerentz 1885-1975
Fotograf: Olsson-Snogeröd, Karl-Erik / ArkDes