Egnahemsbostäder Eneborg Hälsingborg 1911
Stadsplan Eneborg, Hälsingborg 1907 Arkitekt Torsten Stubelius fick 1907 uppdrag att utreda frågan om Eneborgs stadsplan. Utredningsarbetet drog ut på tiden och 1911 deltog också han nyblivne kompanjon, Sigurd Lewerentz. Stadsplanen fastställdes 1915 Det omfattade området mellan Fältarpsvägen, Varbergsgatan, Uppsalagatan och Sofiebergsvägen. Kvaternen: Anna, Alma, Agnes, Astrid och Augusta. Byggnationen var svår att finansiera, därför beslöt staden att uppföra dessa på egen hand och i efterhand sälja fastigheterna. Sigurd Lewerentz som nu hade startat eget arkitektkontor hade övertagit projektet. Hösten 1917 påbörjades första etappen och våren 1918 stod de första husen klara senare på året slutfördes projektet Andra etappen, kvarteret Astrid och Augusta samt delar av Agnes och Maria, kom aldrig att uppföras. Under 1970- och 80-talen har det byggts garage och carportar på flera av tomterna. Vid samma tid har flera av villorna förändrats, bland annat genom fasadbeklädnader. Kulturhistoriska värden De kulturhistoriska värdena är knutna till områdets tillkomsthistoria som ett av stadens tidigaste egnahemsområden, de ursprungliga, välhållna originalmaterialen i fasader och tak och bevarade originaldetaljer som dörrar, fönster, skorstenar etcetera De båda tvåvåningshusen mot Varbergsgatan har nyligen fått skyddsbestämmelser i detaljplan, som reglerar hur byggnaderna får förändras. Även grönskan mot gården skyddas.
Flerbostadshus av Sigurd Lewerentz under byggnation. Foto: 1918.
Hus vid Varbergsgatan fotograferade från det inre av kvarteret Alma. Foto 1919

Kvarteret Agnes

Flerbostadshus i två våningar Byggår: 1917–18 Arkitekt: Sigurd Lewerentz, Stockholm Byggmästare: Hälsingborgs stadsbyggnadskontor genom byggmästaren Sven Lundgren Byggherre: Hälsingborgs stad 1975–1976 Inre ombyggnad

Kvarteret Alma

Kvarteret bebyggdes 1917–18 med två tvåvånings flerbostadshus och fem egnahemsvillor enligt planer av Sigurd Lewerentz och stadsingenjören Sigfrid Ewald. Som fasadmaterial användes tegel, får sex av husen rödbrunt från det intilliggande ångtegelbruket, till det sjunde ett rödaktigt. På samtliga tak lades rött taktegel. Kvarteret präglas fortfarande av de ursprungliga fasad och takmaterialen. Tomterna avgränsas med häckar eller staket. Under senare delen av 1900-talen har flera av enfamiljshusen förändrats genom fönsterbyten och byggande av takkupor, men den ursprungliga nationalromantiskt präglade arkitekturen är fortfarande tydlig. På vissa av tomterna har under senare tid uppförts mindre byggnader som garage och förråd.
Alma 1. Guldsmedsgatan - Varbergsgatan 6A,
Alma 2. Varbergsgatan 8A, 88 - Traktörsgatan 34
Alma 3. Traktörsgatan 36 Enfamiljsvilla i en våning och inredd vindsvåning Byggår: 1917-18 Arkitekt: Sigurd Lewerentz Byggmästare: Hälsingborgs stadsbyggnadskontor genom byggmästaren Sven Lundgren
Agnes 1 Traktörsgatan 23 - Varbergsgatan
Agnes 2 Varbergsgatan 12A, 12B - Viskgatan

Kvarteret Anna

l kvarteret finns två flerbostadshus i två våningar. Husen är belägna i gatulinjen och har gröna gårdar. Mot Sofiebergsvägen finns en större obebyggd yta med stora uppvuxna träd som är väsentliga inslag i kvarterets kulturmiljö. l den ursprungliga stadsplanen från 1917 delades kvarteret i tre tomter som var och en var tänkt att bebyggas med ett tvåvånings flerbostadshus. Två av dessa kom till utförande åren 1917–18 och den sista tredjedelen av kvarteret lämnades obebyggd. De två nationalromantiskt präglade tvåvåningshusen med fasader av rödbrunt Helsingborgs tegel och tegeltäckta tak ritades av arkitekten Sigurd Lewerentz. Byggmästare var Hälsingborgs stads byggnadskontor genom byggmästaren Sven Lundgren, och byggherre var Hälsingborgs stad. 1976–77 gjordes inre ombyggnader och modernisering av lägenheterna.
Anna 1 Guldsmedsgatan 32 - Sofiebergsvägen l - Fältarpsvägen 41 - Varbergsgatan 2A, 2B, 2C
Mail: info@lewerentz.one
Egnahembostäder Eneborg, Hälsingborg 1915
Egnahembostäder - Eneborg, Hälsingborg Arkitekt Torsten Stubelius fick 1907 uppdrag att utreda frågan om Eneborgs stadsplan. Utredningsarbetet drog ut på tiden och 1911 deltog också han nyblivne kompanjon, Sigurd Lewerentz. Stadsplanen fastställdes 1915 Det omfattade området mellan Fältarpsvägen, Varbergsgatan, Uppsalagatan och Sofiebergsvägen. Kvaternen: Anna, Alma, Agnes, Astrid och Augusta. Byggnationen var svår att finansiera, därför beslöt staden att uppföra dessa på egen hand och i efterhand sälja fastigheterna. Sigurd Lewerentz som nu hade startat eget arkitektkontor hade övertagit projektet. Hösten 1917 påbörjades första etappen och våren 1918 stod de första husen klara senare på året slutfördes projektet Andra etappen, kvarteret Astrid och Augusta samt delar av Agnes och Maria, kom aldrig att uppföras. Kulturhistoriska värden De kulturhistoriska värdena är knutna till områdets tillkomsthistoria som ett av stadens tidigaste egnahemsområden, de ursprungliga, välhållna originalmaterialen i fasader och tak och bevarade originaldetaljer som dörrar, fönster och skorstenar. De båda tvåvåningshusen mot Varbergsgatan har nyligen fått skyddsbestämmelser i detaljplan, som reglerar hur byggnaderna får förändras. Även grönskan mot gården skyddas.
HEM HEM BIOGRAFI BIOGRAFI ARBETEN ARBETEN MÄSTERVERKET MÄSTERVERKET ENGLISH ENGLISH