Arbeten
© Copyright 2007 - 2023 / Anders Clausson
Arbeten av Sigurd Lewerentz 1911 Arbetarbostäder i Karlshäll och Luleå 1912 Båthus vid Djurgårdsbrunnsviken 1912 Gustav M Ericssons villa, Lidingö Brevik 1912 Kobergs gården, Näsby Finspång, affärs- och bostadshus 1912 Gruvarbetarbostäder i Nyvång 1912 Egnahemsbostäder, Hälsingborg 1912 Möbler för NK, belysningsarmaturer för Böhlmarks 1913 Sommarstugor vid Kummelnäs, förstörda 1913 Restaurering Bro kyrka 1913 Ånhammar corps de logis, ombyggnad 1913 Ryttmästare Axel Wallenbergs bostad, om- och tillbyggnad 1910 - talet Paviljong Lovön, Drottningholm 1914 Villa Rahmén, numera villa Gorton, Hälsingborg 1914 Villa Ahxner, Djursholm Ösby 1914 Villa Solsidan, Saltsjöbaden 1914 Sommarrestaurang i Pålsjöskogen, Hälsingborg 1914-1915 Ingenjörsbostad vid Forsbacka bruk 1914-1922 Kapell och begravningsplats vid Forsbacka bruk 1915 Förslag till ny arbetare koloni vid Forsbacka bruk, ej utfört 1915 Corps de logis vid Högbo, Sandviken, om- och tillbyggnad 1915 Gårdsflygel, Hälsingborg 1916 Kapell i Valdemarsvik 1915-1959 Skogskyrkogården, Stockholm 1917 1:a pris i tävling tillsammans med Gunnar Asplund, bearbetat, utförande 1919-1932 Entré, obelisk, vänthall, terrass (delvis utfört) 1920-1923 Planer, vägsystem, gravkvarter (delvis utfört) 1920-1926 Ekonomibyggnader och salustånd 1920-1932 Sju brunnars väg 1921 Brunnar 1923 Bänkar 1921-1925 Uppståndelsekapellet 1952-1959 Ekonomibyggnader vid kapell 1916-1969 Östra kyrkogården Malmö 1919 1:a pris i tävling, börjar utföras 1921-1923 Vänthall 1922-1923 Ceremoniplats 1923 Bostad för kusk 1923-1924 Ekonomibyggnader 1925-1927 Kapell och likbod 1926-1928 Bevattningsbrunnar 1930-1935 Krematorium 1932 Urngravar 1935-1943 Kapellbyggnader, S:t Knut och S:ta Gertrud 1955-1958 Hoppets kapell 1969 Blomsterkiosk samt tillbyggnader till krematoriet 1916-1923 Begravningsplats, Rud, Karlstad 1916-1918 Arbetarbostäder för Marmaverken, Söderhamn, genomfört, nu delvis rivna. 1917 Verkstäder och tillbyggnad till ångkraftsbyggnad, Marma-Långrörs sågverk, Söderhamn 1918 Gravkvarter, Eskilstuna begravningsplats. 1919-1933 Fabriksbyggnad och bostadshus för Göteborgs tapetfabrik, Undersås, Göteborg 1919–1920, magasin 1933. 1919, 1921 Mausoleum - Bellfrage och Malmströms familjegravar Solna, Norra kyrkogård. 1921-1924 Pilgrimskapell och klockbärare i Kvarnsveden, Borlänge 1920 Vardags- och musikrum för Föreningen Verkstadens utställning på Liljevalchs, Stockholm. 1923 Göteborgsutställningen: Föreningen Verkstadens utställningsbyggnader tillsammans med M Wernstedt (nu rivna), Eldbegängelseföreningens paviljong (nu riven), kontorsmöbler för Nya AB Åtvidabergs industrier tillsammans med O Almqvist. 1926 Teater- och konserthus i Malmö, förslag. 1928 Fabriksbyggnad för AB Ljusnan, Marmaverken, Söderhamn. 1929-1957 Skoghallsverken, Skoghall: pappersbruk fasader 1929, sulfat- och snickerifabrik fasader 1944, ombyggnad fönsterpartier och tillbyggnad sortersal 1949-1952, sodahusaggregat III fasader 1955, ångpannehus fasader 1957. 1929-1931 Svenska AB Philips kontors-, fabriks- och magasinsbyggnader, Gävlegatan 16-18, Stockholm. 1930 Stockholmsutställningen 1930 Egen plymbåt, Eva 1930-1932 Begravningsplats och kapell i Enköping 1930-1932 Riksförsäkringsanstalten, Adolf Fredriks kyrkogata 8, Stockholm 1931-1932 Filips konditori, Regeringsgatan 27, Stockholm, fasad och inredning, nu rivet. 1933 Kontor och lager för Bröderna Edstrand AB, Hammarby industriområde, Stockholm. 1933-1954 Stockholms tunnelbana 1933-1944 Villa Edstrand, Falsterbo 1933–1937, påbyggnad 1944. 1935-1936 Kontor och lager för Bröderna Edstrand AB, Malmö. 1936 Eget kontor, Kungsgatan 32, Stockholm, inredning, nu utriven. 1935-1944 Malmö stadsteater, utfört tillsammans med 2:a-pristagarna E Lallerstedt och D Helldén. 1940-1943 Egen bostad, arkitektfirma och fabrik, Bruksgatan 14, Eskilstuna 1956-1960 Markuskyrkan och församlingslokaler Skarpnäcks församling, Björkhagen, Stockholm 1962 Kasper Salinpriset 1962 Torg i Arboga tillsammans med X-et Erixson. 1962-1966 Sankt Petri kyrka i Klippan Tävlingar som Sigurd Lewerentz deltagit i: 1913 Folkskola i Kalmar 1915 1:a pris. Skogskyrkogården i Stockholm tillsammans med Gunnar Asplund, motto Tallum, 1916 1:a pris. Östra kyrkogården i Malmö 1916-1917 Götaplatsens ordnande i Göteborg, motto Skål, tillsammans med Ragnar Hjorth och Ture Ryberg, inköp. 1919 2:a pris. Ordnande av stations- och hotellområde i Saltsjöbaden. 1921 Kungsträdgårdens ordnande i Stockholm motto Kul, obelönat. 1923 Studentbostäder och kårhus i kv Ubbo för Uppsala universitet, tillsammans med Osvald Almqvist och Björn Hedvall, motto Futurum. 1927 3:e pris Begravningsplats i Kviberg i Göteborg motto Finis. 1928 1:a pris, 2:a pris och 3:e pris. Stadsplanetävling i Jönköping tillsammans med Osvald Almqvist Katarina realskola 1929-1930 1:a pris.Symbol och affisch för Stockholmsutställningen 1930 1:a pris i inbjuden tävling Riksförsäkringsanstalten. 1930 Flickläroverk vid Sveaplan i Stockholm. 1932 Stadsplan för Nedre Norrmalm 1932 Malmö museum tillsammans med Osvald Almqvist och E Wettergren. 1932 Ordnandet av området kring domkyrkan i Lund. 1933 Johannesbergskyrkan i Göteborg. 1934 Bromma flygplats i Stockholm. 1932, 1935 1:a pris Malmö stadsteater, två tävlingar. 1936 Karolinska institutet i Solna tillsammans med David Helldén. 1938 Fabrik och kontor för Åhlén & Åkerlund vid Torsgatan i Stockholm. 1946-1947 och 1949-1950 Uppsala domkyrkas restaurering, två tävlingar. 1956 1:a pris Kyrka och församlingslokaler i Skarpnäck i Stockholm. 1970-1971 Riksdagshustävlingen tillsammans med Bernt Nyberg. 1974 Kyrka och församlingshem i Växjö tillsammans med Bernt Nyberg.
Se mer: Klicka på fet stil
Arbete
Arbeten av Sigurd Lewerentz 1911 Arbetarbostäder, Karlshäll, Luleå 1912 Båthus,vid Djurgårdsbrunnsviken 1912 Gustav M Ericssons villa, Lidingö Brevik 1912 Kobergs gården, Näsby Finspång, affärs- och bostadshus 1912 Gruvarbetarbostäder, Nyvång, Skåne 1912 Egnahemsbostäder, Eneborg, Hälsingborg 1912 Möbler för NK, belysningsarmaturer för Böhlmarks 1913 Sommarstugor vid Kummelnäs, förstörda, 1913 Restaurering Bro kyrka 1913 Ånhammar corps de logis, ombyggnad 1913 Ryttmästare Axel Wallenbergs bostad, om- och tillbyggnad 1914 Villa Rahmén, numera villa Gorton, Hälsingborg 1914 Villa Ahxner, Djursholms Ösby 1914 Villa Solsidan, Saltsjöbaden 1914 Sommarrestaurang, Pålsjöskog, Hälsingborg 1910-talet Paviljong Lovön, Drottningholm 1914-1915 Ingenjörsbostad vid Forsbacka bruk 1914-1922 Kapell och begravningsplats vid Forsbacka bruk, med T Stubelius till 1916 1915 Kapell, Forsbacka 1915 Förslag till ny arbetare koloni vid Forsbacka bruk, ej utfört 1915 Corps de logis vid Högbo, Sandviken, om- och tillbyggnad 1915 Gårdsflygel, Helsingborg 1916 Kapell, Valdemarsvik 1915-1959 Skogskyrkogården, Stockholm 1:a pris i tävling tillsammans med Gunnar Asplund 1917 Bearbetat förslag för utförande 1919-1932 Entré, obelisk, vänthall, terrass 1920-1923 Planer, vägsystem, gravkvarter 1920-1926 Ekonomibyggnader och salustånd 1920-1932 Sju brunnars väg 1921 Brunnar 1923 Bänkar 1921-1925 Uppståndelsekapellet 1952-1959 Ekonomibyggnader vid kapell 1916-1969 Östra kyrkogården, Malmö 1919 Börjar utföras 1921-1923 Vänthall 1922-1923 Ceremoniplats 1923 Bostad för kusk 1923-1924 Ekonomibyggnader, 1925-1927 Kapell och likbod 1926-1928 Bevattningsbrunnar 1930-1935 Krematorium 1932 Urngravar 1935-1943 Kapellbyggnader S:t Knut , St: Gertrud 1955-1958 Hoppets kapell 1969 Blomsterkiosk samt tillbyggnader till krematoriet 1916-1923 Begravningsplats, Rud, Karlstad 1916-1918 Arbetarbostäder för Marmaverken, Söderhamn, genomfört, nu delvis rivna 1917 Verkstäder och tillbyggnad till ångkraftsbyggnad, Marma-Långrörs sågverk, Söderhamn 1918 Gravkvarter, Eskilstuna begravningsplats. 1919-1933 1919–1920 Fabriksbyggnad och bostadshus för Göteborgs tapetfabrik, Undersås, Göteborg 1933 Magasin 1919 och 1923 Mausoleum, Bellfrage och Malmströms Norra kyrkogård, Solna. 1919-1923 Stora Tuna kyrkogård, utvidgning av norra delen, och kapell. 1921-1924 Begravningsplats, kapell, klockbärare Kvarnsveden, Tuna församling, Borlänge 1920 Vardags- och musikrum för Föreningen Verkstadens utställning på Liljevalchs, Stockholm. 1923 Göteborgsutställningen: Föreningen Verkstadens utställningsbyggnader tillsammans med M Wernstedt (nu rivna), Eldbegängelseföreningens paviljong (nu riven), kontorsmöbler för Nya AB Åtvidabergs industrier tillsammans med O Almqvist. 1926 Teater- och konserthus i Malmö, förslag. 1928 Fabriksbyggnad för AB Ljusnan, Marmaverken, Söderhamn. 1929-1957 1929 Skoghallsverken, Skoghall: pappersbruk fasader 1944 Sulfat- och snickerifabrik fasader 1949-1952 Ombyggnad fönsterpartier och tillbyggnad sortersal 1955 Sodahusaggregat III fasader 1957 Ångpannehus fasader 1929-1931 Svenska AB Philips kontors-, fabriks- och magasinsbyggnader, Gävlegatan 16-18, Stockholm 1930 Stockholmsutställningen: Lägenhet, villa (egnahem 47) konditori Gröna Udden, affischer, trycksaker, flygel , centralmastens ljusreklam, Montrar för: AB Byggnadsvaror, Kullgrens Enka, PUB, NK, Klippans Finpappersfabrik, Båtar Djurgårdsbrunnskanalen, Busskarosser mm. 1930 Egen plymbåt, Eva 1930-1932 Begravningsplats och kapell i Enköping 1930-1932 Riksförsäkringsanstalten, Adolf Fredriks kyrkogata 8, Stockholm 1931-1932 Filips konditori, Regeringsgatan 27-29, Stockholm, fasad och inredning, delvis utfört, nu rivet. 1933 Kontor och lager för Bröderna Edstrand AB, Hammarby industriområde, Stockholm. 1933-1954 1933 Stockholms tunnelbana: Entrépartier Slussen, Medborgarplatsen, Skanstull 1949 Grindar och biljett kiosker 1952-1954 Kiosker, dörrar, glaspartier mm 1933-1944 1933–1937 Villa Edstrand, Falsterbo 1944 Påbyggnad 1935-1936 Kontor och lager för Bröderna Edstrand AB, Malmö. 1936 Eget kontor, Kungsgatan 32, Stockholm, inredning, nu utriven. 1935-1944 Malmö stadsteater, utfört tillsammans med 2:a-pristagarna Lallerstedt och Helldén. 1940-1943 Egen bostad, arkitektfirma och fabrik, Bruksgatan 14, Eskilstuna, inredning. 1956-1960 Markuskyrkan , Björkhagen, Stockholm 1962 1962 Kasper Salinpriset. Torg i Arboga tillsammans med X-et Eriksson. 1962-1966 Sankt Petri kyrka i Klippan