Östra kyrkogården Malmö 1916 - 1969
Östra kyrkogården i Malmö är stadens största begravningsplats. År 1917 avgjordes en arkitekttävling om en ny kyrkogård i Malmö. Det vinnande tävlingsförslaget hette "Ås" och var inlämnat av arkitekten Sigurd Lewerentz. Han kom under perioden 1917-1969 att svara för alla större nybyggnader och förändringar på kyrkogården Fyra kapell, S:ta Gertruds kapell, S:t Knuts kapell, Hoppets kapell och S:ta Birgittas kapell finns på kyrkogården, Lewerentz har även ritat blomsterkiosken vid kyrkogårdens infart. Blomsterkiosken blev hans sista verk. Se: Sigurd och Edit Lewerentz grav 1916, 1 sept. 1:a pris i arkitektävling 1921, 6 nov. Invigning av biskop Gottfrid Billing, Lundsstift 1921-1923 Vänthall 1922-1923 Ceremoniplats 1923 Bostad för kusk 1923-1924 Ekonomibyggnader 1925-1927 Birgitta kapellet och likbod 1926-1928 Bevattningsbrunnar 1930-1935 Krematorium 1932 Urngravar 1935-1943 Kapellbyggnader, S:t Knut och S:ta Gertrud 1955-1958 Hoppets kapell 1969 Blomsterkiosk samt tillbyggnader till krematoriet
Östra kyrkogården Malmö 1916-1969
Östra kyrkogården i Malmö är stadens största begravningsplats. År 1917 avgjordes en arkitekttävling om en ny kyrkogård i Malmö. Det vinnande tävlingsförslaget hette "Ås" och var inlämnat av arkitekten Sigurd Lewerentz. Han kom under perioden 1917-1969 att svara för alla större nybyggnader och förändringar på kyrkogården Fyra kapell, S:ta Gertruds kapell, S:t Knuts kapell, Hoppets kapell och S:ta Birgittas kapell finns på kyrkogården, liksom ett tidigare krematorium. Vid kyrkogårdens infart finns hans sista verk Blomsterkiosken. Sigurd Lewerentz är begravd på Östra kyrkogården