© Copyright 2007 - 2023 / Anders Clausson
Gravplats Östra kyrkogården, Malmö
Sigurd Lewerentz Född: 1885-07-29 Död: 1975-12-29 Gravsatt: 1976-03-11 Östrakyrkogården Kvarter: kv 6 BH Gravplats: 1000 Gravplatsnummer: 1006 270 1000 Gravrättstid: 1969-09-05 - för all framtid..
Sigurd Lewerentz levde till 90 års ålder och ligger begraven tillsammans med sin hustru Edith på Östra kyrkogården i Malmö Han ville egentligen ha sin gravplats uppe på en kulle, där det ligger en gammal fornlämning. Dåtida politiker sade nej till detta, och då tyckte Sigurd, att graven skulle vara helt anonym. Graven ligger mellan bronsålderhögen och St. Knuts kapell Från boken: I de dödas vilorum - Malmös gravningsplatser (sida 217)
Gravplats Östrakyrkogården Malmö
Sigurd Lewerentz levde till 90 års ålder och ligger begraven tillsammans med sin hustru Edith på Östra kyrkogården i Malmö Han ville egentligen ha sin gravplats uppe på en kulle, där det ligger en gammal fornlämning. Dåtida politiker sade nej till detta, och då tyckte Sigurd, att graven skulle vara helt anonym. Graven ligger mellan bronsålderhögen och St. Knuts kapell Från boken: I de dödas vilorum - Malmös begravningsplatser (sida 217)
Sigurd Lewerentz Född: 1885-07-29 Död: 1975-12-29 Gravsatt: 1976-03-11 Östrakyrkogården Kvarter: kv 6 BH Gravplats: 1000 Gravplatsnummer: 1006 270 1000 Gravrättstid: 1969-09-05 - för all framtid