Plymbåt Eva 1930
Sju av Plym 8:orna skulle förses med en täckt kupé, dessa kallades plymdroskor, de övriga tre skulle inredas på amerikanskt öppet manér med tre sittbrunnar. Motorn var en rak 8 cylindrig Gray Marine på 130 hk och gav båten en toppfart av 24 knop. Tyvärr hann aldrig Plymdroskorna bli den succé som det var tänkt. I en flygolycka utanför Dalarö i april 1930 omkom Carl Plym, och med honom drömmar om att kunna revolutionera svensk båtindustri. Av planerna på en lång serie båtar, byggda rationellt och med högsta kvalitet, blev det endast tio exemplar byggda. Plymdroskorna användes vid Stockholmsutställningen 1930 som taxibåtar mellan Nybroviken och utställningen, som låg där Sjöhistoriska museet nu ligger. Efter utställningens slut levererades coupébåtarna till sina beställare, bland vilka kan nämnas disponent Nils Westerdal, ingenjör Ivar Kreuger och arkitekt Sigurd Lewerentz.
Plymbåt - Eva Stockholm 1930
Sju av Plym 8:orna skulle förses med en täckt kupé, dessa kallades plymdroskor, de övriga tre skulle inredas på amerikanskt öppet manér med tre sittbrunnar. Motorn var en rak 8 cylindrig Gray Marine på 130hk och gav båten en toppfart av 24 knop. Tyvärr hann aldrig Plymdroskorna bli den succé som det var tänkt. I en flygolycka utanför Dalarö i april 1930 omkom Carl Plym, och med honom drömmar om att kunna revolutionera svensk båtindustri. Av planerna på en lång serie båtar, byggda rationellt och med högsta kvalitet, blev det endast tio exemplar byggda. Plymdroskorna användes vid Stockholmsutställningen 1930 som taxibåtar mellan Nybroviken och utställningen, som låg där Sjöhistoriska museet nu ligger. Efter utställningens slut levererades coupébåtarna till sina beställare, bland vilka kan nämnas disponent Nils Westerdal, ingenjör Ivar Kreuger och arkitekt Sigurd Lewerentz.