© Copyright 2007 - 2020 / Anders Clausson
Stockholmsutställningen 1930

Stockholmsutställningen 1930 var en nationell utställning över arkitektur, formgivning och konsthantverk belägen vid

Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm. Utställningen arrangerades av Svenska Slöjdföreningen (senare Svensk Form) och

utställningsarkitekt var Gunnar Asplund.

Utställningens mest synliga arkitektoniska inslag var den stora reklammasten som krönts av en V-formad vinge.

Utställningslogotypen och den slående affischlogon med ett snedställt "1930" på röd botten var arkitekten Sigurd Lewerentz

design.

Han hade även inrett och färgsatt ett antal uppmärksammade bussar till Stockholmsutställningen och General Motors

Nordiska AB.

Bostadsavdelningen var utformad av bland annat Lewerentz

Utställning Stockholm 1930
Utställningens mest synliga arkitektoniska inslag var den stora reklammasten som krönts av en V-formad vinge. Utställningslogotypen och den slående affischlogon med ett snedställt "1930" på röd botten var arkitekten Sigurd Lewerentz design. Han hade även inrett och färgsatt ett antal uppmärksammade bussar till Stockholmsutställningen och General Motors Nordiska AB. Bostadsavdelningen var utformad av bland annat Lewerentz