Kring sekelskiftet 1900 växte Karlstads befolkning

snabbt och en ny begravningsplats anlades norr om

staden. Uppdraget att rita den nya kyrkogården med

utnyttjande av de naturliga förutsättningarna fick

arkitekten Sigurd Lewerentz.

Begravningsplatsen, även kallad Ruds skogskyrkogård,

invigdes 1919.

År 1938 uppfördes på kyrkogårdens kapellkrematoriet

Uppståndelsens kapell i funktionalistisk stil. Ritad av

Arkitekt Gustaf Birch-Lindgren

© Copyright 2007 - 2020 / Anders Clausson
Ruds skogskyrkogård Karlstad 1919
 Fler bilder
Ruds kyrkogård Karlstad 1916-1923
 Fler bilder
Kring sekelskiftet 1900 växte Karlstads befolkning snabbt och en ny begravningsplats anlades norr om staden. Uppdraget att rita den nya kyrkogården med utnyttjande av de naturliga förutsättningarna fick arkitekten Sigurd Lewerentz. Begravningsplatsen, även kallad Ruds skogskyrkogård, invigdes 1919.