Kring sekelskiftet 1900 växte Karlstads befolkning snabbt och en ny begravningsplats anlades norr om staden. Uppdraget att rita den nya kyrkogården med utnyttjande av de naturliga förutsättningarna fick arkitekten Sigurd Lewerentz. Begravningsplatsen, även kallad Ruds skogskyrkogård, invigdes 1919. År 1938 uppfördes på kyrkogårdens kapellkrematoriet Uppståndelsens kapell i funktionalistisk stil. Ritad av Arkitekt Gustaf Birch-Lindgren
Ruds skogskyrkogård Karlstad 1919
ARKM.1973-05-08166
Ruds kyrkogård Karlstad 1916-1923
Kring sekelskiftet 1900 växte Karlstads befolkning snabbt och en ny begravningsplats anlades norr om staden. Uppdraget att rita den nya kyrkogården med utnyttjande av de naturliga förutsättningarna fick arkitekten Sigurd Lewerentz. Begravningsplatsen, även kallad Ruds skogskyrkogård, invigdes 1919.