ARKM.1973-05-01158
För Karlshäll upprättades en byggnadsplan på den glest tall beväxta sandheden mellan järnvägen till Karlsvik och industriområdet på sluttningen ned mot Notviken. Planen omfattade 30 byggnader orienterade kring ett torg och längs en huvudgata. Den första etappen skulle bestå av 11 hus med två och tre sammanbyggda bostäder. Huvudgatan låg i syd-nordlig riktning och bytte anslutningssida till det i mitten liggande torget. På så sätt kunde torgets nordsida avgränsas med ett tvärställt trefamiljehus, vilket skulle dämpa inblåsningen av den kalla nordanvinden. Vid torget arrangerades en trädgrupp, sittbänkar och lekplats samt brunn och en tvätt- och bagarstuga. Till varje bostad hörde ett trädgårdsland med uthus. Varje lägenhet hade ett storkök och kammare, förvaringsutrymmen samt ett enkelrum på vinden. Köket hade fasta hörnbänkar och ett bord, spis, diskbänk och garderob. I trapphuset förstuga och skafferi. På entrébron ett par bänkar att vila på. I uthuset förvaringsutrymme och avträde. Vindsrummet under yttertaket var avsett för en skiftgående husfader som behövde dags sömn eller för en inneboende arbetskarl. Parhusen hade en murstock i centrum till vilken de båda spisarna och kamrarnas kakelugnar var anslutna. Endast åtta hus, varav två trefamiljs, kom att uppföras längs gatan fram mot torget. Husen uppfördes av torrtimmer på plintar med torpargrund med ut- och invändig brädfodring. En del förenklingar genomfördes. Fönsterluckorna togs bort, torvtaket ersattes med tjärpapp. Det senare innebar att vindskivorna blev något överdimensionerade och att takfoten blev något rudimentär i förhållande till byggnadskroppen i övrigt. Ytterväggarna kläddes med liggande fas spånt, vilket var vanligt i sågverkssamhällen. Byggt tillsammans med Torsten Stubelius.
Arbetarbostäder Karlshäll, Luleå, 1911-1913
ARKM.1973-05-01158
Sista huset brann ner 1 november 2003
Mail: info@lewerentz.one
Arbetarbostäder Karlshäll, Luleå 1911-1913
Byggt tillsammans med Torsten Stubelius Sista huset brann ner 1 november 2003
För Karlshäll upprättades en byggnadsplan på den glest tall beväxta sandheden mellan järnvägen till Karlsvik och industriområdet på sluttningen ned mot Notviken. Planen omfattade 30 byggnader orienterade kring ett torg och längs en huvudgata. Den första etappen skulle bestå av 11 hus (se planen ovan) med två och tre sammanbyggda bostäder. Huvudgatan låg i syd-nordlig riktning och bytte anslutningssida till det i mitten liggande torget. På så sätt kunde torgets nordsida avgränsas med ett tvärställt trefamiljehus, vilket skulle dämpa inblåsningen av den kalla nordanvinden. Vid torget arrangerades en trädgrupp, sittbänkar och lekplats samt brunn och en tvätt- och bagarstuga. Till varje bostad hörde ett trädgårdsland med uthus. Varje lägenhet hade ett storkök och kammare, förvaringsutrymmen samt ett enkelrum på vinden. Köket hade fasta hörnbänkar och ett bord, spis, diskbänk och garderob. I trapphuset förstuga och skafferi. På entrébron ett par bänkar att vila på. I uthuset förvaringsutrymme och avträde Vindsrummet under yttertaket var avsett för en skiftgående husfader som behövde dags sömn eller för en inneboende arbetskarl. Parhusen hade en murstock i centrum till vilken de båda spisarna och kamrarnas kakelugnar var anslutna. Endast åtta hus, varav två trefamiljs, kom att uppföras längs gatan fram mot torget. Husen uppfördes av torrtimmer på plintar med torpargrund med ut- och invändig brädfodring. En del förenklingar genomfördes. Fönsterluckorna togs bort, torvtaket ersattes med tjärpapp. Det senare innebar att vindskivorna blev något överdimensionerade och att takfoten blev något rudimentär i förhållande till byggnadskroppen i övrigt. Ytterväggarna kläddes med liggande fas spånt, vilket var vanligt i sågverkssamhällen. Byggt tillsammans med T Stubelius
ARKM.1973-05-01158