Riksförsäkringsanstalten Stockholm 1930
 Flera bilder