© Copyright 2007 - 2020 / Anders Clausson
Riksförsäkringsanstalten Stockholm, 1926 - 1930
 Fler bilder
Riksförsäkringsanstalten Stockholm 1930
 Flera bilder