Båthus Djurgården, Stockholm, 1913
Roddförening, Stockholm Båthuset är utformat 1913 av Sigurd Lewerentz och Torsten Stubelius och är i stort sett oförändrat sedan dess, på grund av sin kulturella betydelse. Byggnaden byggdes med hjälp av de återvunna åskådarläktarna som stod på Strandvägen under sommar OS i Stockholm 1912. Sätets siffror är synliga på plankorna i klubbhusets tak.
ARKM.1973-103-062-774
ARKM.1973-05-08010
ARKM.1973-05-08007
Båthuset är utformat 1913 av arkitekten Sigurd Lewerentz och Torsten Stubelius och är i stort sett oförändrat sedan dess, på grund av sin kulturella betydelse. Byggnaden byggdes med hjälp av de återvunna åskådarplatserna som stod på Strandvägen under sommar OS 1912.  Sätets siffror är synliga på plankorna i klubbhuset tak.
Båthus Djurgårdsbrunnsviken, Stockholm 1913