Båthus Djurgården, Stockholm, 1913
Båthus Roddklubb, Stockholm Båthuset är utformat 1913 av Sigurd Lewerentz och Torsten Stubelius och är i stort sett oförändrat sedan dess, på grund av sin kulturella betydelse. Byggnaden byggdes med hjälp av de återvunna åskådarplatserna som stod på Strandvägen under sommar OS 1912. Sätets siffror är synliga på plankorna i klubbhusets tak.
 Fler bilder
Båthuset är utformat 1913 av arkitekten Sigurd Lewerentz och Torsten Stubelius och är i stort sett oförändrat sedan dess, på grund av sin kulturella betydelse. Byggnaden byggdes med hjälp av de återvunna åskådarplatserna som stod på Strandvägen under sommar OS 1912.  Sätets siffror är synliga på plankorna i klubbhuset tak.  Fler bilder
Båthus Djurgårdsbrunnsviken Stockholm 1913