Ett kvadratiskt gravkapell i röd sandsten som numera är ett populärt vigselkapell. Uppfördes 1918–1919 efter ritningar av Sigurd Lewerentz, Stockholm. Kyrkogården invigdes i sin helhet 1920. Restaurerades 1944 av arkitekten Sten Dalén, då bland annat ett fönster togs upp. Kapellet är invändigt prytt med en freskomålning av Manne Östlund.
Forsbacka kapell Valbo, Gävle 1914
 Fler bilder
Ett kvadratiskt gravkapell i röd sandsten som numera är ett populärt vigselkapell. Uppfördes 1918–1919 efter ritningar av Sigurd Lewerentz, Stockholm. Kyrkogården invigdes i sin helhet 1920. Restaurerades 1944 av arkitekten Sten Dalén, då bland annat ett fönster togs upp.