Ett kvadratiskt gravkapell i röd sandsten som numera är ett populärt vigselkapell. Uppfördes 1918–1919 efter ritningar av Sigurd Lewerentz, Stockholm. Kyrkogården invigdes i sin helhet 1920. Restaurerades 1944 av arkitekten Sten Dalén, då bland annat ett fönster togs upp. Kapellet är invändigt prytt med en freskomålning av Manne Östlund.
ARKM.1973-05-05538
ARKM.1973-05-05542
ARKM.1973-05-05537
Forsbacka kapell Valbo, Gävle 1914
Ett kvadratiskt gravkapell i röd sandsten som numera är ett populärt vigselkapell. Uppfördes 1918–1919 efter ritningar av Sigurd Lewerentz, Stockholm. Kyrkogården invigdes i sin helhet 1920. Restaurerades 1944 av arkitekten Sten Dalén, då bland annat ett fönster togs upp.