Skogskyrkogården Stockholm 1915-1959
År 1914 utlystes en internationell arkitekttävling där de tävlande skulle ta vara på områdets topografi och skog. Utan att göra avkall på överskådligheten eller den arkitektoniska formen. Allt måste harmonisera. Området skulle också vara lättorienterat för besökaren. Totalt 53 förslag kom in. De allra flesta tog bort då de överhuvudtaget inte förstått ”tänket” bakom den nydanande kyrkogården. Första pris gick till de 30-åriga arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz. Deras tävlingsförslag ”Tallum” var det enda som gjorde den nordiska skogen till huvudupplevelse. Deras förslag omarbetas en del innan utbyggnaden av Skogskyrkogården kunde påbörjas 1917.
Bild från invigningen Arkitekt Gunnar Asplund visar krematoriet vid invigningen för kronprins Gustav Adolf, prins Eugen och byggherre Yngve Larsson. Bara fyra månader senare dog Gunnar Asplund. Sigurd Lewerentz var också borta från Skogskyrkogården efter att bryskt ha avskedats några år tidigare. Lewerentz återupptog samarbetet med Skogskyrkogården och ritade bland annat minneslunden.
Skogskyrkogården Stockholm 1915-1959
År 1914 utlystes en internationell arkitekttävling där de tävlande skulle ta vara på områdets topografi och skog. Utan att göra avkall på överskådligheten eller den arkitektoniska formen. Allt måste harmonisera. Området skulle också vara lättorienterat för besökaren. Totalt 53 förslag kom in. De allra flesta tog bort då de överhuvudtaget inte förstått ”tänket” bakom den nydanande kyrkogården. Första pris gick till de 30-åriga arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz. Deras tävlingsförslag ”Tallum” var det enda som gjorde den nordiska skogen till huvudupplevelse. Deras förslag omarbetas en del innan utbyggnaden av Skogskyrkogården kunde påbörjas 1917.
Bild från invigningen Arkitekt Gunnar Asplund visar krematoriet vid invigningen för kronprins Gustav Adolf, prins Eugen och byggherre Yngve Larsson. Bara fyra månader senare dog Gunnar Asplund. Sigurd Lewerentz var också borta från Skogskyrkogården efter att bryskt ha avskedats några år tidigare. Lewerentz återupptog samarbetet med Skogskyrkogården och ritade bland annat minneslunden.