Arbetarbostäder Nyvång 1912-1913
Byggt tillsammans med T Stubelius