Fler bilder

Skogspaviljongen Pålsjöskog, Hälsingborg 1914
Paviljong i Pålsjöskog, Hälsingborg Byggnadsår: 1914 1908 köpte Helsingborgs stad Pålsjöskog. 1914 byggdes “skogspaviljongen”, som den då kallades. Arkitekten som stod bakom uppförandet var Sigurd Lewerentz, som vid denna tidpunkt var en mycket respekterad arkitekt. Det nya sommarcaféet blev snabbt livligt frekventerad och var bland annat en samlingsplats vid skolavslutningar och midsommarnätter. På 1960–70 talet följde en nedgångsperiod för anläggningen som förföll och även eldhärjades. Lokalerna dömdes ut av hälsovårdsmyndigheten och var mycket nära en rivning. Till sist beslutades dock att den runda byggnaden skulle vara kvar och den renoverades. Byggnaden är idag klassad som särskilt värdefull Det bedrivs fortfarande caféverksamhet
Skogspaviljongen Pålsjöskog, Hälsingborg 1914
Mitt inne i skogen ligger Skogspaviljongen, uppförd 1914 efter ritningar av Sigurd Lewerentz och Torsten Stubelius. Under sommarhalvåret finns här en våffelservering.

Paviljong i Pålsjöskog, Hälsingborgg

Byggnadsår: 1914 1908 köpte Hälsingborgs stad Pålsjöskog. 1914 byggdes “skogspaviljongen”, som den då kallades. Arkitekten som stod bakom uppförandet var Sigurd Lewerentz, som vid denna tidpunkt var en mycket respekterad arkitekt. Det nya sommarcaféet blev snabbt livligt frekventerad och var bland annat en samlingsplats vid skolavslutningar och midsommarnätter. På 1960–70 talet följde en nedgångsperiod för anläggningen som förföll och även eldhärjades. Lokalerna dömdes ut av hälsovårdsmyndigheten och var mycket nära en rivning. Till sist beslutades dock att den runda byggnaden skulle vara kvar och den renoverades. Byggnaden är idag klassad som särskilt värdefull i bevarandeprogrammet för Norr och Pålsjö och här bedrivs fortfarande Caféverksamhet