© Copyright 2007 - 2024-02-20 / Anders Clausson Mail: info@lewerentz.one
Nygrenska kapellet Valdemarsvik 1917
På Valdemarsviks kyrkogård ligger Nygrenska kapellet, som vackert ansluter sig till den omgivande naturen och genom sin stil och sitt byggnadsmaterial påminner om en medeltida rundkyrka Kapellet har kommit till genom en donation av kamrer Hugo Nygren och ritades av den välkände arkitekten Sigurd Lewerentz. År 1906 väcktes tanken att Valdemarsvik skulle ha en egen kyrkogård. Sedan 1877 hade Valdemarsviks kyrka funnits, men där fanns ingen kyrkogård, utan de döda fick begravas på andra kyrkogårdar. Platsen för kyrkogården och kapellet valdes en långsträckt svacka mellan två bergspartier. Vid ett av bergen finns gamla bronsåldersgravar. Lewerentz anlitades för att rita både kyrkogård och gravkapell. Arbetet drog ut på tiden men i januari 1917 kom det slutligliga ritningarna och beslut om byggnation och både kyrkogård och kapell kunde invigas redan samma år, första söndagen i Advent. Kamrer Hugo Nygren anställd vid Lundbergs läderfabrik, var en av de ivrigaste till skyndarna till kyrkogård och kapell. Han meddelade när gravkapellet stod färdigt att han ensam skulle svara för hela finansieringen. Denna generositet fick till följd att kapellet numera heter Nygrenska kapellet. Han dog 1925 och ligger begravd på kyrkogården, i närheten av fabrikör Lundbergs familjegrav. Kapellets placering och byggnadsmaterial ansluter sig väl till den omgivande naturen med sina berg och sluttningar. Omgivningen har också bidragit med byggnadsmaterial, grovhuggen natursten. Taket är belagt med spån och högst upp på spiran i smidesjärn är en stjärna placerad. Exteriören ansluter sig på ett nationalromantiskt sätt till gammal nordisk kyrkoarkitektur. Här finns sammanhang med såväl norska stavkyrkor och medeltida rundkyrkor. I anslutning till kapellet finns en lång mur och till trappan ner till kyrkogården leder en portal, påminnande om en medeltida stiglucka (kyrkogårdsport) Interiören präglas av den runda formen och de vitkalkade väggarna med natursten väl skönjbar. Från början fanns en liten orgelläktare över ingången. Den är nu borta men en liten nischen i väggen markerar var läktaren fanns. Ett litet fönster riktar ljus på den plats där kistan står vid begravningsgudstjänst De tolv ljusarmarna och takarmaturen är gjorda av koppar. Krucifixet i gips är målat i bronsfärg och skänkt av Hugo Nygren Senaste restaureringen skedde 2003. Murar och fasader fick nytt kalkbruk och kapellet fick ny dränering. Invändigt togs furupaneler bort och ny värme och ventilation installerades. Kapellet fick också ett nytt altare som försågs med ett nyrenoverat antependium, ursprungligen av sett för Valdemarsviks kyrka. Votivskeppet tillverkades 2006 av konstnär Bertil Hagander föreställande en lotsbåt
ARKM.1973-05-08332
ARKM.1973-05-08331
Nygrenska kapellet Valdemarsvik 1916
På Valdemarsviks kyrkogård ligger Nygrenska kapellet, som vackert ansluter sig till den omgivande naturen och genom sin stil och sitt byggnadsmaterial påminner om en medeltida rundkyrka Kapellet har kommit till genom en donation av kamrer Hugo Nygren och ritades av den välkände arkitekten Sigurd Lewerentz. År 1906 väcktes tanken att Valdemarsvik skulle ha en egen kyrkogård. Sedan 1877 hade Valdemarsviks kyrka funnits, men där fanns ingen kyrkogård, utan de döda fick begravas på andra kyrkogårdar. Platsen för kyrkogården och kapellet valdes en långsträckt svacka mellan två bergspartier. Vid ett av bergen finns gamla bronsåldersgravar. Arkitekt Sigurd Lewerentz anlitades för att rita både kyrkogård och gravkapell. Arbetet drog ut på tiden men i januari 1917 kom det slutligliga ritningarna och beslut om byggnation och både kyrkogård och kapell kunde invigas redan samma år, första söndagen i Advent. Kamrer Hugo Nygren anställd vid Lundbergs läderfabrik, var en av de ivrigaste till skyndarna till kyrkogård och kapell. Han meddelade när gravkapellet stod färdigt att han ensam skulle svara för hela finansieringen. Denna generositet fick till följd att kapellet numera heter Nygrenska kapellet. Han dog 1925 och ligger begravd på kyrkogården, i närheten av fabrikör Lundbergs familjegrav. Kapellets placering och byggnadsmaterial ansluter sig väl till den omgivande naturen med sina berg och sluttningar. Omgivningen har också bidragit med byggnadsmaterial, grovhuggen natursten. Taket är belagt med spån och högst upp på spiran i smidesjärn är en stjärna placerad. Exteriören ansluter sig på ett nationalromantiskt sätt till gammal nordisk kyrkoarkitektur. Här finns sammanhang med såväl norska stavkyrkor och medeltida rundkyrkor. I anslutning till kapellet finns en lång mur och till trappan ner till kyrkogården leder en portal, påminnande om en medeltida stiglucka (kyrkogårdsport) Interiören präglas av den runda formen och de vitkalkade väggarna med natursten väl skönjbar. Från början fanns en liten orgelläktare över ingången. Den är nu borta men en liten nischen i väggen markerar var läktaren fanns. Ett litet fönster riktar ljus på den plats där kistan står vid begravningsgudstjänst De tolv ljusarmarna och takarmaturen är gjorda av koppar. Krucifixet i gips är målat i bronsfärg och skänkt av Hugo Nygren Senaste restaureringen skedde 2003. Murar och fasader fick nytt kalkbruk och kapellet fick ny dränering. Invändigt togs furupaneler bort och ny värme och ventilation installerades Kapellet fick också ett nytt altare som försågs med ett nyrenoverat antependium, ursprungligen av sett för Valdemarsviks kyrka. Votivskeppet tillverkades 2006 av konstnär Bertil Hagander föreställande en lotsbåt